И най-великите компании са преминавали през кризи. Уроците от тях са ги направили още по-устойчиви. Проблемът сега е, че стагнацията се отразява на всички. Ще се преборят и ще продължат напред само тези, които не се отказват да търсят нови възможности. Една от тях, която все още не е разгърнала напълно потенциала си у нас, са електронните пазари. Според статистиката, тяхната аудитория през настоящата година демонстрира значителен ръст. С особен успех се ползват В2В ресурсите, които могат да предложат на преприемачите позиции на нови пазари, необхванати от европейската рецесия. Най-ефективният от подобни ресурси, работещи в България, е Международният проект All.Biz. Той обединява пазарите на 67 страни от всички континенти с годишна аудитория 247 млн. потенциални потребители. В каталога All.Biz днес са регистрирани 1 000 000 компании и техният брой непрекъснато расте.

 Предприемачите, които вече работят с ресурса, отбелязват високата му ефективност: „Благодарение на All.Biz се увеличи количеството запитвания от чужбина, което даде възможност за успешно развитие на експортната дейност”, споделя директорът на българската компания „Пана Груп”, Спиридон Панайотов. Фирмата е специализирана в износа и вноса на хранителни продукти: растително масло, брашно, захар, мляко на прах, сладкарски и хлебни изделия. За последните години броят на клиентите на сладкарски изделия на компанията се e увеличил 2 пъти благодарение на системата All.Biz, казва още директорът на „Пана Груп”.

 Предприятието активно използва интернет технологиите в своята маркетингова стратегия, защото това е най-евтиният, практичен и достъпен начин за насърчаване на продажбите. До неотдавна „Пана Груп” практически не е използвала рекламни инструменти, но с развитието на глобалната мрежа, компанията обръща сериозно внимание на възможността за популяризиране на своите продукти на електронния пазар.

 По обективни причини бизнесът на "Пана Груп" не винаги върви гладко. Продуктовият пазар има своята специфика. Така например, по време на летния сезон, от юли до септември, значително намалява потреблението на сладкарски и хлебни изделия. Фирмата се опитва да се справи с тази променлива величина, като предлага специални акции и отстъпки и усилено насърчава износа на продукцията си. „През летния период ние много активно използваме системата All.Biz, чрез която търсим партньори за снабдяване в чужбина, защото преодоляването на сезонния фактор е стратегически важно за нашата компания. Има възможност това да се осъществи, като увеличим доставките към други държави”, казва Спиридон Панайотов.

 Компанията разполага с широка система за пласиране на продукти чрез своите партньори. „Пана Груп” откри повечето от настоящите си клиенти от Русия, Украйна, Молдова, Казахстан благодарение на активната работа с ресурса All.Biz.

 Икономистите твърдят, че излизането на международните пазари и разширяването мащаба на бизнеса, придобива все по-голямо значение за компаниите в условията на глобализация. Това позволява при наличието на по-малък ресурс, да бъде постигнат максимален резултат в икономическо отношение. В сегашните условията на бързо развитие на електронните пазари тази теория може да се провери и от българските фирми.