Контакти

ИЗДАВА МИТ ПРЕС ООД ЧАСТ ОТ ВМ ФИНАНС ГРУП

Васил Мирчев и Александра Мирчева са физическите лица, собственици на изданията на МИТ  прес. Това са списанията "Мениджър" и "Обекти", както и на сайтовете www.manager.bg и www.obekti.bg.

Адрес: София 1000, ул. Сердика 13, ет. 3 
тел. 983 13 05, моб. 0887 569 640, факс 983 13 80, e-mail: press@manager.bg

Управител и редакционен директор
Максим Майер - mmayer@manager.bg

Редактори

Венцислав Савов - vsavov@manager.bg
Елица Николова - enikolova@manager.bg
Начо Стригулев - nstrigulev@manager.bg
Светлана Тодорова - svtodorova@manager.bg

Главен редактор на WWW.MANAGER.BG
Ирина Велева - iveleva@manager.bg

Арт директор
Йохан Карлсон

Директор предпечат и производство
Борислав Миразчийски

Предпечат
Милена Вълчинова

Фотограф
Юлиян Донов

Коректор
Боряна Ангелова

Директор реклама и събития
Румяна Дочева - rdocheva@manager.bg

 

Мениджър мобилни приложения
Красимира Александрова- kalexandrova@manager.bg

 

Мениджър събития
Надя Георгиева - ngeorgieva@manager.bg

 

Мениджър продажби
Марин Генов - mgenov@manager.bg

Абонамент
Ценка Владимирова

Директор финанси и администрация
Деница Коцева