Контакти

ИЗДАВА МИТ ПРЕС ООД ЧАСТ ОТ ВМ ФИНАНС ГРУП

Васил Мирчев и Александра Мирчева са физическите лица, собственици на изданията на МИТ  прес. Това са списанията "Мениджър" и "Обекти", както и на сайтовете www.manager.bg, www.obekti.bg и www.noviteroditeli.bg

Адрес: София 1000, ул. Сердика 13, ет. 3 
, e-mail: press@manager.bg

Управител
Деница Димитрова - dadimitrova@manager.bg

Главен редактор
Елица Николова - ednikolova@manager.bg

Редактори

Венцислав Савов - vsavov@manager.bg
Начо Стригулев - nstrigulev@manager.bg
Николай Нейчев - nneychev@manager.bg

Консултант графично оформление
Росен Йорданов

Директор предпечат и производство
Борислав Миразчийски

Предпечат
Милена Вълчинова

Фотограф
Юлиян Донов

Коректор
Боряна Ангелова

Фотограф
Юлиян Донов

Специалист маркетинг и комуникации
Магдалена Мартева-Симеонова - mmsimeonova@manager.bg

Мениджър реклама
Красимира Александрова- kalexandrova@manager.bg

Старши експерт онлайн реклама
Дарина Кючукова - dkyuchukova@manager.bg

Специалист онлайн реклама
Диана Узунова - duzunova@manager.bg

Специалист събития
Мартин Георгиев - martingeorgiev@manager.bg

Мениджър продажби и абонамент
Марин Генов - mgenov@manager.bg

Главен редактор на WWW.MANAGER.BG
Ирина Велева - iveleva@manager.bg

Главен редактор на WWW.OBEKTI.BG
Владимир Тодоров - vtodorov@obekti.bg

Главен редактор на WWW.NOVITERODITELI.BG
Надежда Попова - npopova@noviteroditeli.bg

Директор финанси и администрация
Деница Коцева