15 ученически банки се състезаваха на панаир на Търговско-банковата гимназия

публикувано: 27/02/2013 - 19:23 | | коментирай сега
Учениците показаха завиден професионализъм и ентусиазъм по време на панаира. Учениците показаха завиден професионализъм и ентусиазъм по време на панаира.

Десетки ученици участваха в 14. панаир на учебно-тренировъчните фирми, банки и други формирования на Националната търговско-банкова гимназия по проекта "Интегративно практическо обучение".

В оспорвано състезание в Интер Експо Център в понеделник се включиха 15 учебни търговски банки, 28 учебни търговски фирми и 10 учебни формирования с различен предмет на дейност от НТБГ и представителни отбори от други професионални гимназии – Частната професионална гимназия по банково дело, търговия и финанси, София, Националната финансово-стопанска гимназия, София, Държавната търговска гимназия "Д. Хадживасилев", Свищов, и Професионалната гимназия по икономика и управление "Елиас Канети", Русе.

Специални гости на панаира, посветен на 100-годишния юбилей на НТБГ, бяха г-н Лоран Комт – председател на швейцарската централа на учебно-тренировъчните фирми, и четирима негови сътрудници, с които училището вече 12 години осъществява тясно сътрудничество, г-жа Дария Маврудиева – председател на Центъра на учебно-тренировъчните фирми в България, г-жа Ваня Кастрева – началник на РИО София-град, преподаватели и студенти от УНСС, представители на БНБ, БТПП, НАП, Ситибанк АД, Карол АД и Българска банка за развитие АД.

Учениците показаха висок професионализъм, креативност и отлична работа в екип не само по време на панаира, а и на подготовката му – при изработването на фирмените каталози и тарифи, при изготвянето и представянето на мултимедийните презентации на български и на чужд език, при оформянето на рекламните материали, визията на фирмените щандове и др.

В края на панаирния ден бяха връчени много отборни и индивидуални награди.

Правоприемници на бившата Софийска търговска гимназия, чиято 100-годишнина се отбелязва, са Националната търговско-банкова гимназия и Националната финансово-стопанска гимназия (НФСГ).

На 11 март под егидата на Цветан Симеонов, председател на Българската търговско-промишлена палата, ще се състои тържествена сесия във връзка с юбилея. За сесията се подготвя алманах за историята и успехите през годините на двете училища. На 29 май ще се проведе дискусионен форум между учениците от НТБГ и НФСГ, организиран от БТПП, на тема „Икономическата среда – фактор за обучение и реализиране на младите хора в България”.

 

Коментари


Публикуването е достъпно само след вход с facebook акаунта ви.