1/6 от българите живеят в София

публикувано: 15/04/2010 - 11:43 | | коментирай сега
1/6 от българите живеят в София

В края на 2009 година населението на София е 1, 249 798 души, сочат данни на НСИ. Това приблизително прави 1/6 от населението на страната.

Населението в София-област също се е увеличило с 0,2% или с 2739. До голяма степен това се дължи на естествения прираст, а вторият по важност фактор е миграцията на хора от вътрешността на страната към столицата.

Увеличила се е и средната гъстота на населението в София. През 2009 г. 926 души живеят на 1 кв.км от нейната територия, при гъстота 922 души средно на 1 кв.км. за 2008 година.

В разпределението на населението по пол, жените продължават да са повече от мъжете - 52.4% от общото население. През 2009 г., на 1000 мъже в София се падат 1102 жени. Последната година,през която броят на мъжете е имал превес над този на жените е 1953 г., когато на 1000 жени са се падали 1102 мъже.

Средната възраст на населението в София-област е 40.5 години (при 41.8 години средно за България). Мъжете в столицата са по-млади от жените със средна възраст 38.6 г. срещу 42.2години при дамите.

Според демографски прогнози изготвени от НСИ през 2025 година населението на област София-град ще достигне 1,277 млн. души, или с 2% повече спрямо края на 2009.

Административно София-област се състои от 4 града и 34 села. Към края на 2009 г. 95.4 на сто от населението на областта живее в градовете. Делът на селското население е малък - едва 4.6%.

Коментари


Публикуването е достъпно само след вход с facebook акаунта ви.