5 причини да изминете всички стъпала в йерархията

публикувано: 05/02/2013 - 00:12 | | коментирай сега
"Inc.com" "Inc.com"

За да бъде един лидер истински ефективен, той трябва да познава в дълбочина и  в детайли всички процеси в компанията. Няма по-добра школа от овладяването им от изкачването или пък най-малкото редовно, осмислено присъствие на всяко ниво от йерархичната структура, независимо за какъв бизнес става въпрос. Това и само това води до усвояване на тънкостите, които водят до генералния резлтат как да се задържат и увеличават трайно печалбите на компанията.

Каква е стратегията за изпълнение на това изключително полезно бизнес упражнение - много просто: поработете поне за няколко дни на всяка позиция във вашата компания - от портиер до маркетинговия отдел, посочват от „Inc.com” и дават още няколко конкретни препоръки.

1. Подобряване на ефективността.

В резултат на вашите посещения в различните отдели, ще бъдете в състояние да оптимизирате процесите във всяка структура и да намалите стреса чрез преразпределение на задачите. Това не означава, че трябва да уволнявате някого, а просто да реоргаизирате там, където се налага.

2. Създайте по-сериозни взаимоотношения със служителите.

Организирайте лична среща с всеки служител в корпоративния офис. Това наистина ще положи основите на едни по-устойчиви взаимоотношения между вас. Ще се запознаете с техните лични борби и тънкостите им на работата. Без такива срещи не бихте могли да разберете какви са техните страсти или техни способности.

3. По-добро използване на технологиите.

Едно от най-сложните звена в компаниите са ИТ отделите. Те винаги разполагат с известна автономия в работата си, поради спецификата на задачите и компетентността за изпълнението им. Добре е все пак да имате някаква бегла представа и от тяхната дейност, за да можете да говорите от техническа гледна точка. Така отваряте възможност да подредите бизнес целите, които се опитвате да постигнете. По този начин ще се устремите към успеха, а не просто да бъдете странични наблюдатели.

4. Възможност за разширяване.

В случаите, когато искате да разширите компанията си, знайте, че прекалено бързото разрастване може лесно да се обърне срещу вас. За да се справите с този проблем, трябва да умеете да упражнявате контрол. Всички отдели трябва да растат с еднакви темпове.

5. По-голямо доверие.

В семейната фирма, смяната на лидера от поколение на поколение не винаги е в плюс на компанията. Това показва на останалата част от служителите, че те са някак встрани и винаги по-долу от етажа на властта. Създавайте повече ситуации, в които да имате възможност да спечелите взаимното си доверие с персонала. Това със сигурност е от полза, тъй като не се знае един ден дали няма да работите само с непознати.

Коментари


Публикуването е достъпно само след вход с facebook акаунта ви.