Изпълнителният директор на Карлсберг за Югоизточна Европа Габор Бекефи застава начело на Карлсберг България.

Икономиката на Испания през последното тримесечие на 2012 г.се е свила с 0,8%, което представлява най-големият спад от второто тримесечиена 2009 г.

Под 8% ще е евентуалното намаление на цената на тока отмарт.

Енергийното производство у нас през януари е намаляло, отчита НСИ.

Столичният общински съвет прие да не се начислява лихвавърху просрочените прогнозни сметки на абонатите на „Топлофикация София",предаде БТА.

Все по-скъпо ще струва произвеждането на хранителни продукти и други изделия от първа необходимост в България, показват новите данни на Националния статистически институт (НСИ).

Призове в пет основни категории - „Инвеститор в човешкия капитал”, „Инвеститор в обществото”, „Инвеститор в образованието”, „Инвеститор в околната среда” и „Маркетинг, свързан с кауза” бяха връчени на 15 компании в десетото юбилейно издание на наградите за отговорен бизнес, учредени от Българския форум на бизнес лидерите.

Споразумението за свободна търговия между САЩ и ЕС можесериозно да промени цялата система на световната икономика.

Бизнес климатът в България се е затоплил през февруари следотчетения спад от 3,2 пункта през януари.

Със сравнително висок оборот и покачващи се цени стартираднешната търговия на Българската фондова борса (БФБ).

Разпространи съдържание