Бизнесът получава 150 млн. евро за енергийна ефективност

публикувано: 27/11/2012 - 20:05 | | коментирай сега
Бизнесът получава 150 млн. евро за енергийна ефективност

Бизнесът в България ще получи 150 млн. евро за енергийна ефективност и зелена икономика. Те са осигурени от Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР), Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ и национално съфинансиране. „Хвърляме пари от хеликоптер – има един такъв израз, и ги насочваме към сектори, където очакваме, че ще имат голям ефект. С тези пари българският бизнес има шанса да увеличи 5 пъти енергийната си ефективност“, заяви Делян Добрев, министър на икономиката, енергетиката и туризма, на семинар под надслов „Енергийна ефективност и зелена икономика“, организиран от министерството днес във Велинград.

Процедурата за прием на проекти е открита на 28 юни 2012 и ще бъде затворена на 31 октомври 2013 г., уточни Кирил Гератлиев, ръководител на Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ към Министерството на икономиката, енергетиката и туризма (МИЕТ). „Целта на процедурата е предоставяне и подкрепа на микро-, малки и средни предприятия за инвестиции в нови енергоспестяващи технологии и технологии, които биха подобрили енергийната интензивност, (количество енергия за единица производство). До финансиране се допускат малки и средни предприятия по смисъла на едноименния закон, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите“, обясни Велина Попова, главен експерт в дирекцията.

Безвъзмездната финансова помощ за един проект е до 2 млн. лева. Минимален размер на отпусканата помощ няма. Кандидатите могат да получат 50% безвъзмездна помощ от стойността на свой инвестиционен проект.

Могат да кандидатстват фирми от почти всички браншове, освен земеделие, животновъдство, рибовъдство и аквакултури, които получават финансова подкрепа по други програми, недвижими имоти и строителство, финансови услуги.

„Необходимо е кандидатите да докажат, че разполагат със собствени средства, които представляват 80% от общата стойност на проекта. Това става с издаването на документ, че те са налични от една от банките партньори – УниКредит Булбанк, ДСК, Райфайзен, Прокредит, МКБ Юнионбанк и банка Алианц. Финансирането става със собствени средства, с кредит от цитираните 6 банки и чрез смесено финансиране“, добави Попова.

Фирмите могат да кандидатстват с проекти за енергийна ефективност, които водят до намаляване на потреблението на енергия (и/или горива) спрямо базовата линия или за единица произведена продукция, обясни още експертът. Проектите с енергиен одит трябва да водят до минимум среден процент на енергийно спестяване, равен на или по-голям от 10%. Приемат се също проекти за отопление и вентилация от възобновяеми енергийни източници за собствени нужди (соларна, геотермална, термопомпи, биомаса от неселскостопански произход).

От старта на процедурата досега са внесени 13 проекта на обща стойност 6 млн. лв. Кандидати са преработвателни предприятия, хотели и здравни заведения. „Дали сме си срок до март. Ако установим проблем в процедурата, ще я променим. На този етап не считаме, че тя е сложна“, увери пред списание „Мениджър“ Кирил Гератлиев, главен директор на „Европейски фондове за конкурентоспособност“.

 

Коментари


Публикуването е достъпно само след вход с facebook акаунта ви.