Броят на заетите в икономиката намалява

публикувано: 06/12/2012 - 15:04 | | коментирай сега
Броят на заетите в икономиката намалява

През третото тримесечие на 2012 г. броят на заетите лица в икономиката е бил 3,49 млн., което е с 1,5% по-малко в сравнение със същия период на 2011 г. Общият брой на отработените  часове пада с 1,4% на годишна база до 1,411 млрд. Това показват предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ).

Структурата на заетостта по икономически дейности през третото тримесечие на 2011 и 2012 г. показва увеличение на относителния дял на заетите в индустриалния сектор.

На едно заето лице се падат 6 226,9 лв. от текущия обем на брутния вътрешен продукт (БВП), като всеки зает създава средно 15,4 лв. БВП за един отработен час.

Брутната добавена стойност средно на един зает през третото тримесечие на 2012 г. реално се увеличава с 2,3% и съответно с 2,2% за един отработен човекочас спрямо съответното тримесечие на предходната година.

Равнището на производителността на труда е най-високо в индустриалния сектор - 6 199,8 лв. брутна добавена стойност (БДС) средно на един зает и 15 лв. за един отработен човекочас.

В сектора на услугите всеки зает произвежда средно 5 294,7 лв. БДС, като за един отработен човекочас се създават средно 13,2 лв. от текущия обем на показателя. Най-ниска е производителността на труда в аграрния сектор - 2 833.4 лв. БДС на един зает и 7,1 лв. за един отработен човекочас.

Коментари


Публикуването е достъпно само след вход с facebook акаунта ви.