Четири капана за лидерите, които демотивират служителите

публикувано: 23/12/2012 - 00:12 | | коментирай сега
"Inc.com" "Inc.com"

Поддържането на вашия екип във върхова форма, фокусиран и мотивиран, не е лесно, особено, ако служителите ви попаднат в един или друг от изброените по-долу капани.

Ако смятате, че хората са най-ценният актив за бизнес, важно е да запазите всички тях и да ги ръководите към стремглав успех, съветват от „Inc.com”. Освен тактиките за мотивация, лидерите трябва да са запознати и със ситуациите, които трябва да се стремят да отбягват.

1. Не трябва мотивацията да се основава единствено на заплатата.

Заплатата може да бъде основание за някого да напусне вашата фирма, както и обратното. Да се включи заплатата в присъщата мотивация на персонала е добре, тъй като така хората се фокусират върху създаването на приятна среда за работа, която насърчава всички да поемат ангажимент. А това ги насърчава свободно да разменят идеи. Паричните стимули може да помогнат за постигането на резултати в краткосрочен план, но успехът в дългосрочен изисква по-висша форма на мотивация.

2. Не бъдете зает, когато се срещате с хора.

Няма по-бърз начин да подкопаете самочувствиетоо на вашите служители, от това да сте постоянно ангажирани с вашия мобилен телефон, лаптоп или таблет по време на срещите с тях. Когато не отдавате пълно внимание на екипа, служителите се чувстват на втори план и по-малко мотивирани. Лидерите трябва да дават тон, за това че времето на всеки е ценно и че хората заслужават пълно внимание, когато се обсъждат въпроси, свързани с бизнеса.

3. Не отправяйте неясни послания.

Предоставянето на различни послания за различните хора е лесен капан, който също гарантира загубата на мотивация. Общувайте постоянно, за да засилите ефективността и да вдъхнете на хората пълната увереност, че няма да се играят игрички във вашата компания. При ползването на различни стилове пред различни аудитории е важно да бъдете успешен лидер.

4. Не задушавайте творчеството на вашите служители.

Създаването и споделянето на идеи е част от здравословната работна среда. Бързото отхвърляне на идеите на служителите, може да задуши творчеството им. Следващият път, когато имат някаква идея, голяма част от тях ще се замислят дали изобщо да ви я споделят, защото знаят, че след това ще последва дълга дискусия. Насърчавайте създаването на дълги списъци с потенциални решения на даден проблем. Новите идеи за решаване на проблемите са същността на успешните фирми, така че не забравяйте да създадете култура, която цени, а не отхвърля хрумванията на вашия екип.

Коментари


Публикуването е достъпно само след вход с facebook акаунта ви.