Десислава Йорданова: Държавата осигурява средства, за да бъдем по-зелени

публикувано: 14/07/2012 - 17:46 | | коментирай сега
снимка: Дияна Георгиева снимка: Дияна Георгиева

Днес ви представяме поредната презентация от форума на сп. "Мениджър" - "Зелената култура на нацията". Тя е на Десислава Йорданова, директор на дирекция "Жилищна политика" в Министерство на регионалното развитие и благоустройството. Г-жа Йорданова разказа за това каква е помощта, която държавата осигурява, за да бъдем по-зелени.

На 4 юли стартира кандидатстването по проекта „Енергийно обновяване на българските домове”, една инициатива, която се реализира в рамките на оперативна програма „Регионално развитие” и се финансира от Еврпоейския фонд за регионално развитие. Аз ще преставя това, което предлага този проект. България има направени 50 сгради по предходната програма за развитие на ООН. Има един възход в осигуряването на средствата. По сегашния проект има 18 млн. лв., а има предвидени около 50 млн. още за реновирането на 180-200 сгради, като точният брой ще зависи от тяхната големина. Този ресурс в рамките на 3 години няма да приключи и той ще се застъпи със следващия програмен период от 2014 г. до 2020 г.

България като страна членка на Европейския съюз има висока степен на финансиране от страна на държавата към гражданите. Част от дейностите по проектите покриваме на 100%, а в други 50. Инвестицията се раделя по равно между държавата и гражданите, като те трябва да покриват поне миниламните изисквания, които се определят от закона. Сградите трябва да са на минимум 3 етажа, да имат в себе си минимум 6 самостоятелни обекта и да са многофамилни жилищни сгради, тоест да имат най-малко двама собственици. Това е много трудна инициатива, защото хората малко си дават сметка за това как ще се промени тяхното жилище, ако се включат в нея. Трудно се убеждава българинът, но ние правим всичко възможно да им покажем, че така те ще спестяват енергия и една голяма сума средства. Надяваме се да можем да привлечем хората да осъзнаят нуждата от прилагането на мерките за енергийна ефективност. Опитваме се да обясним на домоуправителите, че не е нужно да се сложи само дограма и да се сложи топлоизолация, а трябва това да се направи правилно, за да отговаря на изискванията.

Така чрез този проект се опитваме да изпълним изискванията, които налага нормативната уредба, че всяка една сграда трябва да има технически паспорт. Но това не поредният опит да се извадят паспорти на сградите, а опит да се работи по посока на енергийната ефективност. Основни мерки в тази посока са поставяне на топлоизолация, ремонт на електрическата инсталация, газификация. Вярвам, че хората виждат възможността да вървят в по-зелената посока, независимо от инвестицията, която е необходима. Хората предпочитат да предприемат минимални мерки, за да не се натоварват финансово, но там където има възможност е добре де се предприеме цялостно обновление. Имаме и проект за енергийна ефективност на детски градини и училища. Имаме такава сгради, които са направили обновления в рамките на програмата от 2007-2011 г. и са първите, които са осъзнали ефекта от тези действия. Така че това са инициативи, които няма да приключат тези години, защото имаме голям ресурс да сме зелени.

Коментари


Публикуването е достъпно само след вход с facebook акаунта ви.