Домакинствата спестили над 340 млн. лв. за месец

публикувано: 27/12/2012 - 15:38 | | коментирай сега
Домакинствата спестили над 340 млн. лв. за месец

За месец, спестяванията на населението са се увеличили с 343 млн. лв., показват актуални данни на Българската народна банка (БНБ). Към края на ноември депозитите на домакинствата и НТООД (нетърговски организации, обслужващи домакинствата) възлизат на 33.702 млрд. лв., или 43,6% от БВП. Спрямо същия месец на 2011 г. депозитите на домакинствата и НТООД нарастват с 12,5%.

В края на ноември депозитите на неправителствения сектор  са били  51,581 млрд. лв. като годишният им темп на прираст е 9,7%. Депозитите на нефинансови предприятия са били в размер на 14,322 млрд. лв. в края на ноември 2012 г. В сравнение със същия месец на 2011 г. те нарастват с 6,5%.

Депозитите на финансови предприятия се понижават с 0,7% на годишна база през ноември и в края на месеца достигат 3,557 млрд. лв.

През единайсетия месец на годината нетните вътрешни активи са в размер на 53,088 млрд. лв. Те се увеличават с 4% спрямо същия месец на 2011 г. В края на ноември основният им компонент – вътрешният кредит, възлиза на 54,576 млрд. лв. и нараства спрямо ноември 2011 г. с 3,6%. На годишна база вземанията от неправителствения сектор се повишават с 4,1%, достигайки 55,916 млрд. лв.

В края на ноември кредитите на домакинствата и НТООД намаляват с 1,7%, до 18,652 млрд. лв. В края на отчетния месец жилищните кредити са за 8,828 млрд. лв. и нарастват на годишна база с 0,4%. Потребителските кредити възлизат на 7,309 млрд. лв. и са с 3,5% по-малко спрямо ноември 2011 г. На годишна база другите кредити се увеличават с 0,1%, като достигат 937,2 млн. лева.

Кредитите за неправителствения сектор в края на ноември са за 54,816 млрд. лв., което е с 3,9% повече в сравнение същия период на 2011 г. Изменението в размера на кредитите за неправителствения сектор е повлияно от нетните продажби на кредити от други парично-финансови институции (ПФИ), чиито обем за последните 12 месеца е 699,8 млн. лева. На годишна база продадените кредити от други ПФИ са 742,4 млн. лв., а обратно изкупените кредити – 42,7 млн. лв.

Кредитите за нефинансови предприятия се повишават с 6,8% на годишна база през ноември  и в края на месеца достигат 35,165 млрд. лв.

Кредитите, предоставени на финансови предприятия, са 997,3 млн. лв. в края на ноември. В сравнение с ноември 2011 г. те се увеличават с 18,3%.

Към края на ноември лошите и преструктурирани кредити възлизат на 9,96 млрд. лв., или 23,3% от всички кредити. За месец проблемните заеми са се увеличили с 96 млн. лв., а за година с 868 млн. лв.

Коментари


Публикуването е достъпно само след вход с facebook акаунта ви.