Два сценария за развитието на световната енергетика в прогноза на Shell

публикувано: 01/03/2013 - 19:01 | | коментирай сега
Два сценария за развитието на световната енергетика в прогноза на Shell

Глобалното търсене на нефт ще достигне своя пик към 2035-2040г., а слънцето и природния газ постепенно ще стават основни енергоносители. Такава прогноза се съдържа в специално проучване на Shell, посветено на перспективите в световната енергетика през в XXI век.

Изследването чертае два сценария за развитие на отрасъла, наречени от експертите "Планини" и "Океани". Първият предвижда природният газ да се превърне в основен източник на енергия до 2030 г. Вторият отрежда главна роля на слънчевата енергия, която се очаква да стане основен енергоносител към 2070 г.

Първият сценарий е разчетен при умерени темпове на глобално икономическо развитие. Според него по-предпочитаният от екологична гледна точка природен газ ще измести електроенергията и ще намери широко приложение в транспортния сектор. Към края на това столетие, по пътищата ще се движат предимно леки и товарни автомобили с водородни и електрически двигатели, сочи тази прогнозаl.

Сериозен фактор, който ще е с влияние при този сценарий е очакването за бърз ръст в сектора на атомната енергетика, чийто дял в световното производство на електроенергия към 2060 г. ще е около 30%. Вследствие на тези промени в световната енергийна система към 2030 г. ще започне отчетливо намаляване на емисиите на парникови газове.

Според втория сценарий обаче повсеместната обществена съпротива в съвкупност с мудните процеси на приемане и въвеждане на държавни мерки и внедряването на нови технологии ще ограничава развитието на атомната енергетика и ще потиска ръста на дела на природния газ като енергоресурс навсякъде по света с изключение на САЩ.

До средата на сегашния век ще се запази широкото използване на каменни въглища в производството на електроенергия. Без сериозна политическа поддръжка технологиите за подземно извличане и съхраняване на природен газ ще се въвеждат с бавни темпове. Това ще е основната причина намаляването на емисиите на парникови газове да се случи средно с 30 години по-късно, отколкото при първия сценарий, смятат авторите на проучването.

Високите цени на енергоносителите от своя страна ще стимулират разработването на труднодостъпни находища на нефт, както и производството на биогориво. Ще продължи ръста на търсене на черното злато в периода 2020-2030 г. с последваща стабилизация след 2040 г. По тази причина и според този сценарий, към средата на столетието, около 70% от всички транспортни средства ще продължат да се движат с течно гориво.

В същото време високите цени на енергоносителите ще стимулират ускореното развитие на сектора на слънчева енергия, до степен, че към 2070 г. фотоволтаичните панели ще станат най-големите първични източници на енергия в света. Вятърната енергетика ще се развива с бавни темпове, тъй като мащабното внедряване на ветрогенератори ще среща все по-силна обществена съпротива, сочи още дългосрочната прогноза на компанията.

 

Коментари


Публикуването е достъпно само след вход с facebook акаунта ви.