ЕК разследва „Български енергиен холдинг“ за злоупотреба с господстващо положение на пазара

публикувано: 03/12/2012 - 15:34 | | коментирай сега
ЕК разследва „Български енергиен холдинг“ за злоупотреба с господстващо положение на пазара

Европейската комисия е открила официална процедура за разследване дали „Български енергиен холдинг“ (БЕХ) злоупотребява с господстващото си положение на пазара на електроенергия на едро в България, съобщиха от пресслужбата на ЕК.

Комисията е загрижена, че БЕХ може би възпрепятства конкуренцията на пазарите на електричество на едро в България и в съседните ѝ страни посредством териториални ограничения.

 Подобно поведение би представлявало нарушение на антитръстовите разпоредби на ЕС. Откриването на процедурата не предрешава изхода от разследването, а само означава, че Комисията ще разгледа въпроса приоритетно.

Комисията проучва някои от разпоредбите, съдържащи се в споразуменията за доставка на електричество, сключени от дъщерните дружества на „Български енергиен холдинг“.

Възможно е тези разпоредби да ограничават свободата на търговските им партньори да доставят електричество, закупено от „Български енергиен холдинг“, като определят къде да се достави електрическата енергия. Съгласно въпросните разпоредби доставяното от БЕХ електричество може например да се препродава единствено в България и не може да се изнася.

 Тези договорни разпоредби могат да представляват териториални ограничения и да доведат до нарушаване на електроразпределението в единния пазар и до раздробяване на пазарите за електричество по национален признак. Подобна практика би възпрепятствала конкуренцията, като същевременно би попречила на интеграцията на пазарите на електрическа енергия в ЕС.

Няма законоустановен срок за приключване на разследванията за антиконкурентно поведение. Продължителността на разследванията в областта на антитръста зависи от редица фактори, като сложността на казуса, степента, до която засегнатото предприятие съдейства на Комисията, и упражняването на правото на защита.

ЕК е уведомила „Български енергиен холдинг“ и българския орган за защита на конкуренцията, че е открила процедура по случая.

Коментари


Публикуването е достъпно само след вход с facebook акаунта ви.