ЕК ще защитава бизнеса от маркетингови измами

публикувано: 27/11/2012 - 16:54 | | коментирай сега
ЕК ще защитава бизнеса от маркетингови измами

Европейската комисия очерта серия от действия за справяне с маркетингови измами, като например заблуждаващата реклама от издателства на фирмени указатели. Целта е да се осигури по-добра защита на фирми, специалисти и неправителствени организации в Европа от непочтени търговци, използващи подвеждащи търговски практики, като например предлагане на привидно безплатна актуализация на данни във фирмен указател, за която след това потребителите биват таксувани годишни такси.

„Малките предприятия са особено уязвими по отношение на измамниците, които често действат под юрисдикцията на друга държава от ЕС и така затрудняват правоприлагането. Поради тази причина Комисията обяви плановете си за подсилване на действащото законодателство (Директива 2006/114/ЕО за заблуждаващата и сравнителната реклама) с цел изрично забраняване на практики като прикриването на търговски намерения при кореспонденция и по-строго прилагане на правилата при трансгранични случаи”, се казва в съобщение на ЕК.

„Само строги общоевропейски правила ще ни позволят да се преборим с измамите, насочени към предприятията, и да попречим на виновниците да се крият в чужбина. Това е причината да представим този подробен план днес. Практиките, свързани с фалшиви фактури, заблуждаваща реклама на фирмени указатели и други подобни измами трябва да бъдат спрени. Малките предприятия са гръбнакът на европейската икономика и не могат да си позволят да губят пари заради измамници. Решени сме да подобрим сигурността на бизнеса в Европа“, каза заместник-председателят на и  ЕК комисар на ЕС в областта на правосъдието Рединг.

Всеки ден предприятия, професионалисти и организации на гражданското общество в ЕС стават жертва на маркетингови измами под формата на невярна или заблуждаваща информация за услугата, маскирани като фактури оферти, подвеждащи формуляри за актуализация на данни във фирмени указатели и др.

Статистиката показва нова тенденция, която може да засегне бизнеса по целия свят. Твърди се, че с разпространението на масовия маркетинг най-известните оператори на заблуждаващи указатели могат да изпращат до 6 милиона формуляра годишно. Изчислено е, че финансовите щети за всяко отделно предприятие в резултат от подобни измами са между 1000 и 5000 евро годишно. 23-те милиона малки и средни предприятия в Европа представляват 99% от предприятията в ЕС и са създали 85% от нетните нови работни места в ЕС от 2002 до 2010 г. Те са двигателят на икономическия растеж и правата им трябва да бъдат защитавани.

Ето някои от основните стъпки, които ще предприеме ЕК в борбата срещу маркетинговите измами:

1. По-строги правила за забрана на някои практики

За да се повиши правната сигурност и попълнят пропуските, някои явно заблуждаващи практики, като например подвеждащата реклама на фирмени указатели, ще бъдат изрично забранени, за да бъдат търговците сигурни, че те попадат в обхвата на директивата за заблуждаващата и сравнителната реклама и са незаконни.

За да се гарантира, че всички спазват правилата, Комисията предвижда да увеличи наказанията в случай на нарушение. Държавите членки ще трябва да гарантират, че в законите им са предвидени ефективни, пропорционални и възпиращи санкции.

2. По-строго прилагане на правилата при трансгранични случаи:

Всяка държава членка ще трябва да посочи орган по правоприлагане с необходимите правомощия, за да се гарантира прилагането на правилата и в отношенията между предприятия. Това все още не е така във всички страни от ЕС днес. Комисията ще установи процедура за сътрудничество между органите по правоприлагане. Така създадената мрежа за правоприлагане ще позволи на съответните органи, като например агенциите за защита на конкуренцията или потребителите, да обменят информация, да искат трансгранично съдействие и да възпрепятстват подвеждащите практики, засягащи фирмите.

Действията на Комисията са следствие от проучване на Европейския парламент и обществена консултация, при които големи и малки предприятия от всички сектори настояха за засилена защита на равнище ЕС от подвеждащи маркетингови практики. 84% от анкетираните са подкрепили създаването на общоевропейско законодателство срещу най-вредните търговски практики, засягащи бизнеса.

Коментари


Публикуването е достъпно само след вход с facebook акаунта ви.