ЕКПОПАК с разрешително по новия екологичен закон

публикувано: 19/01/2013 - 12:40 | | коментирай сега
ЕКПОПАК с разрешително по новия екологичен закон

Първата и най-голяма фирма за оползотворяване на отпадъци от опаковки у нас - ЕКОПАК България АД получи от Министерството на околната среда и водите (МОСВ) разрешително, съгласно новия Закон за управление на отпадъците. Тя е изпълнила въведените нови, по-високи изисквания в нормативната уредба, сочат от компанията. Изискванията включват критерии за обхванато население, брой разположени контейнери, сепариращи инсталации и обслужваща техника, на които трябва да отговарят организациите за разделно събиране на отпадъци от опаковки.

В изпълнение на закона ЕКОПАК е внесла и банкова гаранция от 1 млн. лева в полза на МОСВ.

За деветте години от своето създаване, компанията е инвестирала над 18,2 млн. лева в техническа инфраструктура, информационни и образователни кампании. През миналата година е оползотворила и рециклирала 70 317 т отпадъци от опаковки.

ЕКОПАК има изградена ефективна система за разделно събиране на отпадъци от опаковки на територията на 86 общини, в които са разположени 18 500 контейнера. До момента е изградила 13 сепариращи инсталации с капацитет 300 000 т, в които са разкрити над 200 работни места.

Коментари


Публикуването е достъпно само след вход с facebook акаунта ви.