Финансовата криза, която се настани трайно в Европа от 2008г.

2012 г. донесе нулев растежна френската икономика, показватофициални данни.

Борещата се с рецесиятапортугалска икономика изпитва сериозенпроблем с безработицата.

Икономиката наГермания е нараснала с едва 0,7%през 2012 г., показват данни на статистическатаслужба Destatis, цитирани от„Франс прес“.

САЩ и Европейският съюз са на прага на исторически акт.Двете страни са готови да започнат преговори по Споразумение за свободна търговия.

Индустриалното производство у нас през декември се е увеличилос 2,3% спрямо предходния месец, което е доста повече от средното ниво за целияЕвропейски съюз – 0,5%.

Икономическата криза, която се настани трайно в Европа от2008 г.

Холандия,страната, която през последните двегодини се противопоставя яростно срещувлизането на България и Румъния вШенгененското пространство, е смекчила значително позицията си.

Икономическата криза в Европа направипазара на труда труднодостъпен замладежите. Анализ на европейскатастатистическа служба „Евростат“показва, че почти всеки трети младеж,завършил образованието си и търсещ работа, е имал нисък потенциал за влизане впазара на труда.

През 2012 г. броят на фалшивите евромонети, извадени от обръщение,се е увеличил с 27 хил., или със 17% в сравнение с 2011 г.

Разпространи съдържание