Fitch постави ВВ+ рейтинг на Българския енергиен холдинг

публикувано: 01/03/2013 - 17:23 | | коментирай сега
Fitch постави ВВ+ рейтинг на Българския енергиен холдинг

Международната рейтингова агенция Fitch даде кредитен рейтинг ВВ+ със стабилна перспектива на Българския енергиен холдинг (БЕХ). Такава е оценката на дългосрочната перспектива на компанията както в местна, така и в чуждестранна валута.

От Fitch посочват , че положителната оценка на БЕХ е дадена заради тесните връзки между холдинга и държавата , която гарантира близо 40% от дълга на групата.

„БЕХ разполага с вертикално интегрирана позиция на пазара на електричество в България, като дейностите се разпростират от добив на лигнитни въглища през управление на електроцентрали до електроразпределение и доставки. Холдингът има позиции и на пазара на газ, като е собственик и оператор на газопреносната мрежа в страната и получава приходи от транзита на руски газ през България”, посочват от Fitch.

От агенцията подчертават и минусите на холдингът. „Не намираме продажбата на ток на регулирани цени, по-ниски от пазарните, за фактор, който подкрепя кредитния профил на БЕХ. Макар това да дава известна предвидимост на паричните потоци, така не се подкрепя инвестицията, тъй като приходите остават недостатъчни“, обясняват от Fitch.

Според агенцията разходите на дъщерните дружества на БЕХ не са отразени напълно в тарифите и могат да доведат до много по-малък паричен поток. „Това се случи през 2011-2012 година заради бума във възобновяемата енергия, който доведе до допълнителни разходи за БЕХ, които не бяха покрити от цените“, допълват от агенцията

От Fitch отбелязват като слабост на БЕХ итова, че държи 87% от паричните си средства в една единствена банка, а не диверсифицира потоците.

Целият доклад на английски можете да прочетете тук.

Коментари


Публикуването е достъпно само след вход с facebook акаунта ви.