Гласуваха промени в закона за ДДС

публикувано: 28/02/2013 - 10:31 | | коментирай сега
Гласуваха промени в закона за ДДС

Депутатите приеха на първо четене промени в Закона за Данъка върху добавената стойност, предаде „Фокус”. Измененията ще усъвършенстват разпоредбите, регламентиращи задълженията на лицата за регистриране и отчитане на продажбите в търговските обекти чрез фискални устройства и интегрирани автоматизирани системи за управление на търговската дейност. Във връзка с това се прецизират и административно-наказателните разпоредби.

Законопроектът предлага изрично да се регламентира понятието „Интегрирана автоматизирана система за управление на търговската дейност“ като система, която е предназначена да обслужва търговската дейност на голям брой търговски обекти, свързани помежду си, които чрез дистанционна връзка предават данни на Националната агенция за приходите (НАП) за осъществените обороти от търговска дейност.

Регистърът на сервизните фирми ще се води от Българския институт по метрология. Създава се специфичен ред за отчетност и контрол на доставките и движението на течни горива от петролни бази, когато са изпълнени едновременно следните условия: плащанията да се извършват само по банков път; петролната база да разполага със собствена измервателна система, която позволява надеждно и достоверно отчитане на наличното количество горива във всеки момент; петролната база да осигурява при поискване от органите по приходите незабавен достъп до измервателната й система; петролната база трябва да подава данни в НАП за доставката и движението на доставените/получените количества течни горива, както и за промяната в тях.

етикети: закон за ДДС ДДС

Коментари


Публикуването е достъпно само след вход с facebook акаунта ви.