Какво сега е най-важно за България?

публикувано: 02/03/2013 - 00:37 | | коментирай сега
Какво сега е най-важно за България?

Стабилността в бизнеса е важна както за икономиката на една държава, така и за хората като цяло. В контекста на актуалните събития тя е с още по-голям приоритет.

В краткосрочен план най-важно за бизнеса е сформирането на работещ и силен служебен кабинет, който да подготви страната за избори. В дългосрочен план всички участници в обществения, политически и икономически процес трябва активно да работим за възвръщането на растежа на икономиката и за привличане на чуждестранни инвеститори.

Устойчив резултат в бизнеса се постига с целенасочено и последователно прилагане на така наречената „Формула на успеха” - част и от нашата философия и практика.

- Ангажираност на служителите - На първо място компанията, стремяща се към устойчиви резултати е необходимо да се отличава с висока степен на ангажираност на служителите, която да се изразява в тяхното доверие към ръководителите на компанията, изповядане на корпоративната философия и ценности, и припознаване на целите и бъдещите стремежи на организацията.

- Менджъри, спечелили доверие - Единството между ангажираните служители и признатите от организацията лидери е безспорен гарант за успешни финансови резултати, които нареждат компанията сред водещите на пазара.

- Утвърден бранд като добър работодател - От своя страна изброените до тук компоненти играят съществена роля за разпознаването на компанията като добре утвърден бранд на отличен работодател, ориентиран към служителите и клиентите, изповядващ отрития диалог и консенсусните решения на всички нива.

- Устойчив резултат - Бизнес, който разчита на здравословната вътрешна среда, на взаимодействие и отговорност в предприетите активности се адаптира много по-лесно, както към икономическите, така и към промените от политически характер. Мениджърите вземат бързи и ефективни решения, които да балансират рисковете и позивите в променящата се среда.

Като ключов фактор за създаването на успешна бизнес среда у нас е разгръщането на позитивния образ на нашата страна, за който всеки един от нас има персонална отговорност. Ще си позволя да цитирам Джон Кенеди, който казва „Не питайте какво държавата може да направи за вас, а си задайте въпроса, какво вие може да направите за нея.” В състояние на политическа криза, стремежът да открием позитивите и да ги направим обществено достояние пред България и света е основополагащ, за да убедим чуждите инвеститори, че бизнес климатът у нас се позовава на демократичен подход, стабилна данъчна политика, компетентен и конкурентен човешки капитал.

Зоя Паунова, изпълнителен директор на "Астра Зенека България"

Коментари


Публикуването е достъпно само след вход с facebook акаунта ви.