Малкият и средният бизнес осигуряват 3/4 от заетостта у нас и в Европа

публикувано: 15/10/2012 - 15:28 | | коментирай сега
Малкият и средният бизнес осигуряват 3/4 от заетостта у нас и в Европа

99% от всички предприятия в България са малки, като допринасят за повече от половината БВП и осигуряват три четвърти от заетостта. Почти същото е положението и в целия Евросъюз. „В същото време административната тежест върху тях е непропорционално висока, спрямо ресурсите, с които те разполагат. През последните години икономическата ситуация наложи някои мерки за стимулиране на малкия и среден бизнес. Има ясно осъзнаване, че Европа губи конкурентноспособност спрямо Азия и САЩ”.

Това заяви Енгени Ангелов, икономически съветник на президента Росен Плевнелиев по време на международния форум „20 години единен пазар”, който се проведе днес в Националния дворец на културата. Форумът отбеляза както юбилея на единния пазар в Европа, така и 10-та годишнина на Европейския ден на предприемача в България. По време на него представители на Европейската комисия и Министерство на икономиката и енергетиката представиха основните ефекти върху бизнеса от създаването на единния пазар в Европа и стъпките, които се очаква да бъдат предприети в бъдеще за неговото развитие.

Резултатите от 20-те години единен пазар могат да бъдат обобщени в няколко цифри:

- 22 млн. предприятия,

- 2800 млрд. евро приходи от търговия в рамките на Европейския съюз

- 1,5 млрд. евро приходи от търговия със страни извън съюза.

Освен това участниците във форума отбелязаха и въвеждането на общи стандарти на качество и достъп до пазар от 500 млн. души.

„Точно сега може да спорим кои са устоите на Европейския съюз – дали това са ценности или това е икономическо понятие. И теорията и практиката показват, че ефектите от единния пазар са положителни. Тук трябва да отбележим две неща обаче – ако Европа не е достатъчно свързана, ако не съществува реална възможност за свободното движение на стоки, капитали и хора този пазар остава фикция. Другото, което трябва да се отбележи е, че опасността на единния пазар е богатият да стане по-богат, а бедният по-беден. В този аспект нуждата да съществува европейското финансиране е, за да се преодолеят дефектите на общия пазар и да се помогне на икономиките в периферията да бъдат по-конкурентноспособни”, това заяви министър Томислав Дончев по време на конференцията.

По време на нея бяха представени и основните мерки, залегнали в Акт за единния пазар 2, който Европейската комисия предложи преди няколко седмици. Неговата цел е да направи търговията и движението на капитали в рамките на Европейския съюз още по-лесни, обясни Зорница Димитрова от дирекция Вътрешен пазар в Европейската комисия. Сред основните предложения на документа са отваряне на пазара за железопътен транспорт. До края на годината комисията ще предложи да отпадне забраната чужди компании да оперират във вътрешнонационални мрежи. Според нея това би спестило 20-30% разходи, инвестирани в този сектор. Другото предложение по директива транспорт е създаване на единен пазар за морски транспорт.

„40% от стоките се транспортират по море. До юни 2013 г. ще бъде предложен пакт от мерки, известен като „Син пояс”, който да намали административната тежест върху този вид транспорт, което ще има силно положителен ефект върху околната среда, тъй като той е и най-екологичен”, обясни Зорница Димитрова. Актът на комисията предвижда още и въвеждане на единно европейско небе. В момента разпокъсването на небесното пространство над Европа води до 5 млрд. евро загуби на година за пътниците.

Друг основен елемент на документа е насърчаване на мобилността на гражданите и предприятията, разработване на напълно интегрирана енергийна мрежа и модернизиране на разпоредбите по несъстоятелност. „Регламентът, който действа в тази посока в момента от 2000 г. и е остарял. През 2010 г. 220 хил. предприятия в Европа са изпаднали в несъстоятелност, а 50% от новооткритите предприятия не доживяват до 5 години”, каза още Димитрова. Актът предвижда още подкрепа за цифровата икономика и въвеждане на изцяло електронно фактуриране, което да доведе до изсветляване на бизнеса.

Коментари


Публикуването е достъпно само след вход с facebook акаунта ви.