Моторът на българската икономика забуксува

публикувано: 01/11/2012 - 14:50 | | коментирай сега
Моторът на българската икономика забуксува

Икономиката на България през настоящата година ще нарасне с около 1%, а за догодина при най-оптимистичен сценарий се очаква покачване от 1,5%. Това е прогнозата на Центъра за икономическо развитие (ЦИР).

„Към октомври, икономическата 2012 година у нас се очертава слабо растяща, стимулирана най-вече от вътрешното потребление със слаби очаквания за подобрение до края на годината. Данните досега показват, че българската икономика се представи по-добре през второто в сравнение с първото тримесечие на 2012 г.”, коментират от ЦИР.

Сред трите сектора, които според годишните данни за 2011 г. се представиха най-добре тогава (т.е. секторите които имаха растеж: „промишленост“  , „професионални дейности“  и „информация“  за 2011 г., и които заедно са създали близо 31% от БВП за миналата година), вероятно само два ще продължат тази тенденция и през 2012 г., но тя ще е по-слабо изразена. "За третото тримесечие растеж на годишна база може да се очаква в промишлеността и в „професионални дейности“, се казва още в доклада

Неприятната новина е, че моторът на растежа през миналата година – промишленото производство, което заема най-голям дял в добавената стойност в БВП от 21%, от един значителен ръст през миналата година – 9 на сто, определящ и общия ръст на икономиката, през тази година показва влошаващи данни. От второто тримесечие на миналата година добавената стойност в промишлеността расте с намаляващи темпове със значителни колебания на тримесечна база. Тази година, по текущи цени производството е под нивото от миналата година. Данните на месечна основа от последните няколко месеца не показват подобрение и от ЦИР считат, че промишлеността ще завърши с растеж, но той ще бъде минимален – около 1,5 на сто.

За 2011 г. втори по размер след този в промишлеността бе растежът (8,1%) на добавената стойност в сектор „Професионални дейности и научни изследвания; административни и спомагателни дейности“ (4,7% дял в БВП). След този впечатляващ ръст за 2011 г. за първото тримесечие на 2012 г. последваха спадове (при висока база година назад), а за второто тримесечие са отчетени на свой ред ръстове и на годишна и на тримесечна база (при ниска база година назад). Въпреки вълнообразната динамика, определено се откроява възходящ тренд. За 2012 г. очакваме положителен годишен растеж, но в по-слаб размер в сравнение с този за 2011 г., коментират от ЦИР.

„Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ бе третият (и последен) сектор, чиято добавена стойност нарасна, макар и доста по-слабо, за миналата година (1,9% растеж, 4,8% дял в БВП за 2011 г.). През първото тримесечие на 2012 г., подобно на сектор „Професионални дейности и научни изследвания; административни и спомагателни дейности “, този сектор също имаше спадове. За разлика от него обаче – спадовете му за първото тримесечие бяха доста по-дълбоки, а за второто тримесечие, докато „Профисионални дейности…“ вече расте, „Създаване и разпространение на информация …“ продължи да се свива. При наличните два последователни спада на тримесечна база можем да очакваме, че и за третото тримесечие ще бъде регистриран спад на годишна база. Слабо вероятно е, че до края на годината в сектора ще настъпи промяна, която да допринесе за годишен растеж.

Безработица – понижаването ще е бавно

От ЦИР очакват безработицата за цялата 2012 г. да бъде между 11 – 12 на сто, а сериозно намаление не може да се очаква в краткосрочен план.

„Като че ли икономиката се е балансирала в момента на това ниво на заетост. Постига леки растежи на базата на повишаването на производителността на труда, която също регистрираме, без да успява да привлече нова работна ръка. Което не ни дава основания да считаме, че може да има бърз спад на безработицата", каза председателят на ЦИР Георги Прохаски. Той допълни, че понижаването на равнището й вероятно ще е бавен процес, който ще отнеме три-четири години, преди да има по-осезателно намаляване.

Търговия - задържане на търсенето и намаляване на потенциала за растеж на българския износ

По всичко изглежда, че несигурността в световната икономика и стагнирането на производството в еврозоната ще продължи през следващите месеци, а това означава по-нататъшно задържане на търсенето и намаляване на потенциала за растеж на българския износ. При това положение не може да се очаква съществено изменение в темпа на нарастване на износа, докато вносът вероятно ще продължи да расте с изпреварващи износа темпове, прогнозират от ЦИР.

Търсенето на нови пазари и заемането на нови пазарни ниши, демонстрирането на гъвкавост и адаптивност към постоянно променящата се външна среда ще бъдат сред основните предизвикателства пред експортноориентираните фирми. И все пак, ако тенденцията на забавяне на износа към ЕС продължи, разширяването на продажбите на други пазари няма да може да компенсира загубата, защото на европейския пазар българските износители се явяват част от производствени вериги, докато на трети пазари се доставят главно суровини и стоки с ниска степен на преработка, допълват от Центъра.

ПЧИ - възстановяване на инвестиционната активност

Привлечените в страната преки чуждестранни инвестиции (ПЧИ) възлизат на 873 млн. евро (70 на сто повече спрямо същия период на м.г.). Това дава основание да се говори за оттласкване на инвестициите от дъното и възстановяване на инвестиционната активност. Наблюдава се промяна и в структурата на привлечените инвестиции – расте делът на капиталите, насочени към производство и аутсорсинг на услуги, за сметка на тези, влагани в имотния и финансовия сектор. Голяма част от производствените инвестиции през последните години са насочени към производство на автомобилни компоненти за някои от най-големите автомобилостроители, които оцеляват и разширяват дейността си дори в условията на криза в отрасъла.

Трудно е да се правят прогнози на основата на предварителни данни, но по всичко изглежда, че няма да се върнем към бума на ПЧИ от предишните години, а ще се наблюдават две паралелни тенденции – оттегляне на някои от инвеститорите по ред причини и навлизане на нови в търсене на по-добри възможности за реализация. Слабият ръст на икономиката не предлага добри перспективи на чуждите инвеститори, но ударното усвояване на еврофондовете, финансовата стабилност, ниските производствени разходи, достатъчно квалифицираната работна ръка все още задържат страната на картата на капиталовите потоци. Наред с това обаче инвеститорите търсят по-малко бюрокрация и по-добро качество на публичните услуги, предвидимост на регулаторната среда, правна сигурност, наличие на необходимите местни доставчици, добра инфраструктура. Това, което пречи не само на чуждите инвеститори, но и на местния бизнес, е липсата на консенсусна цялостна визия за икономическото развитие на страната, която да осигурява предвидимост и дългосрочност на политиката.

Инфлация – не се очаква  внезапни и съществени покачвания

Юлското поскъпване на тока и горивата бързо покачи индексите на потребителските цени. След като за първите шест месеца на годината се бе натрупала едва 0,5% инфлация (по ИПЦ), през юли натрупването скочи на 2,5%, а през септември е вече 3,7%. Август и септември също са с по-висока от обичайната инфлация. Най-високи стойности на поскъпването обичайно виждаме по ИЦМалкаКошница, най-ниски - по ХармонизиранИПЦ. До септември поскъпването по малката кошница е 4,7%, а по хармонизирания индекс то е 2,8%.

Поскъпването на тока се отрази най-значително в цените от групата "Жилища (наеми, т. ремонт и поддържане), вода, ел.енергия, газ и др. горива". През юли увеличението в тази група е 6,3% по ИПЦ, а по малката кошница то е с два пр.пункта повече (8,4%). Поскъпването на горивата се отрази на поскъпването в групата „Транспорт“ по-плавно, виждаме го и в трите месеца на третото тримесечие с леко затихване през септември. За септември най-съществено е поскъпването на храните.

Месечните бизнес наблюдения на НСИ показват, че напрежението в ценовите очаквания (за следващите три месеца) на бизнеса обяснимо се покачи през юли, задържа се през август и от септември вече се свива в промишлеността и търговията и съвсем слабо расте в услугите и строителството. За отбелязване е, че през юли анкетата на НСИ сред потребителите не регистрира покачване, а точно обратното – свиване на инфлационните очаквания в по-дългосрочен плана (за следващите 12 месеца). Тези динамики са индикации за липса на вътрешен натиск върху потребителските цени.

До края на 2012 г. от ЦИР не очакват внезапни и съществени покачвания на потребителските цени. Натрупаната инфлация за цялата годината вероятно ще е около 4 % (по ИПЦ).

Целият доклад на ЦИР можете да видите тук.

Коментари


Публикуването е достъпно само след вход с facebook акаунта ви.