МВФ намали прогнозите си за ръст на световната икономика

публикувано: 09/10/2012 - 09:46 | | коментирай сега
МВФ намали прогнозите си за ръст на световната икономика

 МВФ намали прогнозата си за ръст на световната икономика за тази и следващата година съответно до 3,3 (2012 г.) и 3,6%, (2013 г.) в новия си доклад „Перспективи на световната икономика. По оценка на Фонда за тази година БВП на развитите страни ще достигне 1,3%, а на развиващите се - 5,3%. като прогнозата за глобален ръст от 3,5 от юли тази година сега е понижена до 3,3%.

МВФ също така преразгледа и прогнозата си за ръста догодина като понижи показателя от 3,9 до до 3,6% . Съгласно новата оценка в развитите страни ръстът на БВП ще е 1,5% при прогнозирани преди 1,8%, а в развиващите се - 5,6% вместо очакваните по-ран 5,8%.

„Световната икономика ще отслабва в предстоящите месеци. БВП на развитите страни не е достатъчно висок, за да намали нивото на безработицата. А в развиващите се държави, където ръстът бе достатъчно висок сега се наблюдава спад, коментира главният икономист на МВФ Оливър Бланчард.

Ниското равнище на БВП в развитите страни ще засегне развиващите се икономики, от което ще пострада експортът. В резултат на това БВП на държави като Китай, Индия и Бразилия ще бъде по-нисък в сравнение с предишните години, допълва Бланчард.

По отношение на Еврозоната МВФ предполага, че, ако набелязаните краткосрочни и дългосрочни мреки сработят ефективно, то има основание да се очаква възстановяване на икономикат в региона в близко време. Този процес ще започне още през 2013 г. смята организацията, която прогнозира плах ръст на БВП в Еврозоната догодина от около 0,2%. Сред спешните мерки за стабилизация, които МВФ препоръчва са страните в нужда да поискат финансова помощ от спасителните фондове на Еврозоната и ЕЦБ.

От съществено важно значение е на тези страни да се осигури достъп до рефинансиране на разумна цена, се подчертава в доклада на МВФ.

Според организацията рискът нововъзникващи икономики от Централна и Източна Европа да се „заразят” от кризата в Еврозоната е ограничен. За тях специално МВФ предвижда ръст от 2% за тази година и от 2,6% догодина.

България е включена в групата на нововъзникващите икономики в Централна и Източна Европа и дори е определена от Фонда за „по-скромен отличник”.

МВФ нарича за по-кратко групата на нововъзникващи икономики в региона Нововъзникваща Европа. В нея поставя и Турция, но изключва Словения, Словакя и Естония, които са част от Еврозоната, както и Чехия, която е напреднала икономика.

За отличници в тази група Фондът посочва Латвия, Литва и Турция. Полша е определена като „икономика тежка категория”, а България и Румъния – по-скромни отличници. Ето и конкретните актуализирани прогнози на МВФ за ръст в Централна и Източна Европа, в това число и Турция през тази и следващата година:

България - 1,0 % за 2012 г. / 1,5 % за 2013 г.;

• Румъния - 0,9 % за 2012 г./ 2,5 % за 2013 г.

• Сърбия - минус 0,5 % за 2012 г. / 2,0 % за 2013 г.

• Латвия - 4,5 % за 2012 г. / 3,4 % за 2013 г

• Турция - 3,0 %за 2012 г. / 3,5 % за 2013 г.

• Литва - 2,7 % за 2012 г. / 3,0 % за 2013 г.

• Хърватия - минус 1,1 % за 2012 г. / 1,0 % за 2013 г.

• Полша - 2,4 % за 2012 г. / 2,1 % за 2013 г.

• Унгария - минус 1,0 % за 2012 г./ 0,8 % за 2013 г.

• Словакия - 2,6 % за 2012 г. / 2,8 % за 2013 г.

• Естония - 2,4 % за 2012 г. / 3,5 % за 2013 г

• Чехия - минус 1 % за 2012 г./ 0,8 % за 2013 г.

Словения - минус 2,2 % за 2012 г. / минус 0,4 % за 2013 г.

 За Русия МВФ прогнозира, че ръстът на икономиката й за 2012 ще съставлява 3,7%, а догодина3,8%.

Икономическият растеж в САЩ през 2012 г., според Фонда, ще бъде по-силен от очакваното - 2.2% вместо 2.0%, но догодина ще се забави до 2.1% вместо прогнозираните по-рано 2.3%.

 

Коментари


Публикуването е достъпно само след вход с facebook акаунта ви.