Над 50% от българските фирми не инвестират в иновации

публикувано: 02/08/2012 - 13:27 | | коментирай сега
   Над 50% от българските фирми не инвестират в иновации

53% от фирмите в България не инвестират в иновации. Това сочат данни от проучване за дейността на бизнеса и сътрудничеството с научните среди, проведено този месец от Българската търговско-промишлена палата и цитирано от БТА. Други 27% заявяват, че вече използват иновации, като залагат най-вече на собствени разработки.

Отраслово, изследването обхваща най-вече компании от промишлеността (60%), следвани от сектора на услугите (22%) и търговията (18%).

Участниците в анкетата посочват различни причини за отсъствието на траен интерес към внедряване на нови разработки. Сред най-често посочваните мотиви са: административната тежест и необходимостта от собствени средства за банкова гаранция или съфинансиране и др. при проектите по ОП „Конкурентоспособност"; несигурност на икономическата среда; липса на финансови ресурси.

Около 18% от запитаните смятат, че иновациите не са приложими за техния бизнес. 2% от фирмите посочват, че нямат необходимост от внедряване на научни разработки при осъществяване на дейността си.

Въпреки стратегическата визия на управляващите, че иновациите са шансът на нашата икономика да бележи ръст и да бъде конкурентоспособна, едва 5% от фирмите заявяват готовност да отделят повече от половината от печалбата си за такива инвестиции. 19% посочват, че биха отделили 20 на сто от печалбите си за такава дейност, 21% - 10 на сто, а 28% - само 5 на сто.

 

 

Коментари


Публикуването е достъпно само след вход с facebook акаунта ви.