НАП подсеща по телефона за неплатени глоби

публикувано: 06/09/2010 - 11:14 | | коментирай сега
 НАП подсеща по телефона за неплатени глоби

Служители от Националната агенция по приходите напомнят чрез телефонни обаждания за неплатени глоби към различни институции. Общият размер на неплатените санкции е 480 000 лв. Дълговете са към КАТ, ДАИ, НОИ, РИОКОЗ, ИА „Главна инспекция по труда", съдилищата, Националната служба „Пожарна и аварийна безопасност", Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури и други държавни органи, които налагат санкции.

При обаждането от НАП гражданите получават информация за вида и размера на неплатените глоби, за начина на плащане, за банковите сметки, на които трябва да се направи плащането. Освен това служителите дават съвети и как задължението може да се разсрочи. Напомнят също така, че длъжникът има 14 дневен срок, в който да плати доброволно или да разсрочи сумата.

След него в сила влизат принудителни мерки пза погасяване на задължението като запори върху заплатата, върху банкови сметки, превозни средства, възбрани на недвижимо имущество, отнемане на задгранични паспорти, напомнят от НАП.

Коментари


Публикуването е достъпно само след вход с facebook акаунта ви.