Най-четените текстове за управление в "Мениджър.Нюз" през 2012 г. (2)

публикувано: 30/12/2012 - 01:10 | | коментирай сега
Най-четените текстове за управление в "Мениджър.Нюз" през 2012 г. (2)

Сред най-популярните онлайн материали за управление и бизнес, публикувани в сайта ни тази година, бе и:

Най-често задаваните психотестове при кандидатстване за работа

Психотестовете все повече се налагат като решаваща форма на проверка при наемане на работа. В Европа и САЩ се прилагат от десетилетия. У нас това е относително нова методика, която обаче все по-масово навлиза, тъй като позволява относително бързо и обективно да се откроят професионалните и личностни качества на кандидата. Някои компании и специалисти по подбор на персонала дори преувеличават значимостта на резултатите от такива тестове. Затова, за да не се превърне подобно изпитание в сериозно препятствие пред получаването на мечтаната от вас длъжност, е добре да го опознаете предварително по-отблизо. Представяме ви пет от най-често практикуваните психотестове при наемане на работа.

№ 1: Любимият цвят

При този тест ще ви предложат да подредите 8 карти в различни цветове като започнете от цвета, който харесвате най-много и вървите в низходяща градация до този, който ви е най-неприятен.

Какво се изследва? Този тест измерва емоционалното състояние, а всяка карта символизира конкретна потребност:

 Червен– потребност от действия;

 Жълт - потребност от стремеж към постигане на цели, надежда;

  Зелен - потребност от самоутвърждаване;

 Син - потребност от привързаност, постоянство;

 Сив - умора, стремеж към спокойствие;

 Виолетов - бягство от реалността;

 Кафяв - потребност от защита;

 Черен - депресия.

Ключ към правилното решение: при подреждането, в първата четворка  задължително трябва да присъстват червен, жълт, син и зелен цвят, като не е от особено значение в каква последователност ще ги сложите. Най-благоприятният вариант на подредба, който очертава профил на целеустремен и деен човек е: червено-жълто-зелено-синьо-виолетово- кафяво- сиво-черно.

 

 № 2: Урок по рисуване

 Тук е възможно да ви накарат да нарисувате композиция, включваща дом, дърво, човек.

 Какво се изследва? Смята се, че по този начин човек демонстрира своето самовъзприятие за мястото си в света. В този тест значение има всеки детайл: например разположението на рисунката върху листа (разположената в центъра, пропорционална рисунка говори за увереност в себе си), единната композиция от трите обекта свидетелства за цялостна личност и т.н.

Важно е и какво ще нарисувате първо: ако е домът, това говори за потребност от безопасност; ако е човешката фигура – значи сте прекалено „вторачени” в себе си, ако е дървото – съобщавате, че имате нужда от жизнена енергия.

От значение е и как изобразявате самите основни обекти. Дървото в този тест е метафора на целеустремеността. Ако решите да нарисувате голямо, стабилно дърво (дъб, например) това говори за самоувереност. Върбата пък означава точно обратното – неувереност. Фигурата на човека е метафора на това как смятате, че ви възприемат другите. А домът олицетворява самовъзприятието ви – нарисуван замък е знак за самолюбие, схлупена хижа – ниска самооценка.

 Ключ към правилното решение: вашата рисунка трябва да е реалистична и пропорционална. За да демонстрирате комуникативност и готовност за работа в колектива не забравяйте за такива детайли като: път към входа на къщата (контактност), корени на дървото (свързаност с колектива), прозорци и врати (доброжелателност и откритост), слънце (жизнерадостност), овошно дръвче (практичност), домашно животно (грижовност).

 № 3: Разказ по картинка

 При този тест обикновено показват картинки с изображения на хора в различни ситуации и молят за коментар: какво според вас се случва; какво си мисли човекът от картинката; защо постъпва така?

 Какво се изследва? Изхождайки от тълкуването на сюжетите, психолозите определят кои са водещи житейски сценарии на кандидата за работа. С други думи той проектира върху картинките ситуации от личния си опит и издава своите страхове, желания, мироглед.

Така например, ако на картинката е изобразен плачещ или смеещ се човек, се очаква, че този, който я коментира, ще извади на показ собствените си поводи за радост и тъга.

 Ключ към правилното решение: необходимо е да контролирате своите отговори и да дадете максимално позитивни тълкувания.

 

№ 4: Мастилените петна на Роршах

 Това е изключително популярен и широко прилаган метод за психологическо оценяване, разработен от швейцарския психиатър и психоаналитик Херман Роршах в началото на миналия век.

При тази проверка се показват карти с изображения на безформени мастилени петна, разположени обаче симетрично. Въпросите, които обикновено се задават са: „Какво виждате?”, „На какво ви прилича?”

 Какво се изследва? Този тест по същността си много наподобява предишния, тъй като разкрива истинското ви отношение към света. Позитивно тълкуване (например – „виждам хора, които общуват) говори за общителен, деен и позитивен човек. Негативното („виждам чудовище" или "страховито животно") е свидетелство, че сте обзети от много и необосновани страхове или пък сте в плен на дълбок стрес.

 Ключ към правилното решение: ако асоциирате картата с нещо негативно, дайте неутрален коментар. Например, не казвайте: „Виждам хора, които се карат” , а : „Виждам двама души, които общуват емоционално”.

 № 5: IQ тест

 При този вариант на проверка ще ви предложат за определен срок от време (например 30 мин.) да отговорите на широк кръг от въпроси (от 40 до 200) с различна насоченост – от математически задачи до логически главоблъсканици.

 Какво се изследва? Този тип тестове определят т.нар. коефициент на интелигентност. Макар и ефективността им все повече да се оспорва (ако човек покаже ниски резултати, това не означава, че е глупав. Възможно е по-скоро да има нестандартно мислене или пък просто да бил разсеян в момента), тестовете за интелигентност продължават да са масова практика. Най-разпространени са сборните тестове, разработени от английския психолог Ханс Айзънк, в които са заложени задачи със словесен, цифров и графичен материал.

 Ключ към правилното решаване: бъдете нащрек, повечето въпроси в тестовете за интелигентност са подвеждащи. Ако времето, за което трябва да ги решите изтича, не оставяйте въпроси без отговори, а отбележете интуитивно това, което ви се струва като вярно решение – в повечето случаи така и се оказва. Не е лошо в навечерието на явяването на приемните тестове, да решите няколко такива въпросника в Интернет, за да схванете принципа. Според статистиката, всяко последващо решаване на психотестовете за интелигентност подобрява резултатностти с 5-7%.

Само не се увличайте в предварителната подготовка, за да не се окаже накрая ще се прекалено умни за предлаганата длъжност.

Коментари


Публикуването е достъпно само след вход с facebook акаунта ви.