Най-важното в HR-а сега

публикувано: 04/03/2013 - 01:09 | | коментирай сега
 Най-важното в HR-а сега

Нова, гореща тема се обсъжда в HR индустрията на развитите икономики: ангажиментът на служителя. Чувството му за ангажираност. За съпричастност към бизнеса. Емоционалната взаимовръзка с работодателя. Лоялността.

Личната производителност според мнозина може да е всичко, но ангажиментът сега е сочен за дори по-важен от нея. Той трябва да е истински, защото се оказва, че е от огромно значение във времето, коментира nibleschadule.com. Представлява нещо, върху което мениджърите трябва да започнат да работят веднага.

Хората не са машини и никога няма да бъдат. Затова, гледната точка, че производителността им в работата (интелектуална или материална) е най-важна, вече се смята за неправилна. А кадрите, които продължително пренебрегват показването на ангажимент към фирмата, винаги ще губят важни работодатели. Няма да ги вземат достатъчно на сериозно. Няма да са толкова ценни, колкото тези, които видимо се вълнуват. 

Какво всъщност означава ангажираност с фирмата? Осигуряването на условия служителят да постигне най-високия потенциал на възможностите и силите си, ако желае. Имайки под ръка повече такива служители, всяка фирма си гарантира материални, морални и психологически ползи. Потребителите получават по-добро обслужване. Много по-високи са нивата на ефективността при изпълнението. Намалява се отпадъчното производствено количество (неефективни часове платен труд, работа по възстановяването на грешки).

Стимулирането на пиково изпълнение в човека означава задвижване на всеки аспект от ангажираността му с работното място и постоянно наблюдение в търсене на начини то да се подобри. Ниското ниво на ангажираност струва реални пари. Загуба е на енергия и други важни ресурси.

В такъв случай, кои са индикаторите, че липсва ангажимент? Честите закъснения за работа и пропуснатите смени. Опитът да се избяга от моменти на изпълнението на големи задачи. Видимата липса на ентусиазъм и желание.

Поставянето на приоритети е първата стъпка към подобрението на ангажираността у човека. Преди това е необходим чисто мениджърски анализ на случващото се негово представяне. Колко често отсъства? Колко закъснява? Ако се отдаде повече свобода на даден екип да пристига и да си тръгва от офиса когато е удобно, може да се добие по-добра картина кой колко желание има за работа и как се чувства в офиса. (По правило някои от служителите вършат повече за по-малко време и това е важно за анализа. Както и други фактори от личния живот и семейния статус на хората.)

Кое поражда липсата на ангажираност?

Тихото съпротивление срещу работодателя се поражда често от поставянето на още и още допълнителни задачи върху човека, които първоначално той не е вършил, но с които впоследствие е бил натоварен, заради способността му да се справя. Допълнителният трудов товар прави всички хора нещастни на работното място. Заради него дори най-прилежните работници са отблъсквани. Стратегията след поставянето на допълнителен товар винаги трябва да бъде даване на награда.

Коментари


Публикуването е достъпно само след вход с facebook акаунта ви.