Нова тактика на управление: Energy-мениджмънт

публикувано: 09/02/2013 - 14:33 | | коментирай сега
Нова тактика на управление: Energy-мениджмънт

Почти във всяка компания може да се види следната ситуация: служител, който доскоро е работел всеотдайно и вдъхновено, давал е идеи, буквално е „кипял” от енергия, изведнъж започва да се държи така, сякаш по принуда отбива задълженията си. Елементарни операции започват да му отнемат много повече време, а ежедневната му работа се свива до изпълнение на едни и същи схеми на действия – без инициативност и креативност.

Напълно е възможно подобна трансформация да не е единичен случай в екипа. Тогава игнорирането на проблема и неговите източници може да доведе до тотална дезорганизация и нездрав психологически климат. Последствията – текучество на кадри и допълнителни разходи за подбор и адаптация на персонала.

В отчаяни опити да открият причините за настъпилия срив, HR-специалистите се хвърлят да внедряват програми за повишаване на мотивацията, а мениджмънтът се опитва да си „купи” лоялност и висок работен тонус с премии и бонуси. В повечето случаи обаче този тип мерки за противодействие не дават резултати. Защо? Защото и специалистите по Човешки ресурси и ръководителите отказват да приемат за възможно и сериозно най-очевидното и най-простичкото обяснение. Свикнали сме да обясняване успеха с нивото на компетентност, мотивацията, правилното разпределение на времето и приоритетите като при това напълно игнорираме важен фактор – вътрешният енергоресурс. Казано с думи прости, на въпроса „Къде изчезна трудовият ентусиазъм?”, отговорът е: „Хората се измориха!”.

Самочувствието на всеки, неговото физическо и психическо състояние, изразяващо се в достатъчно количество вътрешна енергия или жизнени сили е един от ключовите фактори, влияещи върху продуктивността, интересът и желанието за работа.

Идеята, че колкото повече работиш, толкова повече ще успееш вече не е актуална. Затова в големите, мултинационални компании сериозно навлиза т.нар energy-мениджмънт. Той се базира на отдавна разработени инструменти за постигане на високи резултати в спорта, при които енергийният запас като цяло се направлява умело за постигане на печеливши резултати. Все повече компании като Apple, Coca-Сola, Google, Sony Pictures и Pricewaterhouse coopers, въвеждат програми, чрез които държат на ниво тонуса на служителите си. „Днес е важно не колко часа прекарвате в работа, а доколко ефективно използвате енергията си”, уверено заявява един от топ мениджърите на Ernst&Young.

 Независимо дали ще я срещнете под името energy-management или тонус-мениджмънт, същността на методиката се състои в това, че трябва да се управлява не толкова времето, колкото състоянието на хората. Денонощието винаги има 24 часа, и това, което човек успее да направи за тях зависи от неговата кондиция и състояние, а не от времето, с което разполага.

На съвсем битово ниво всеки от нас интуитивно управлява нивото на енергията си: ако се изморим от бързото темпо при ходене, забавяме крачката, възстановяваме нормалното си дишане и сили и отново сме готови да ускорим. Специалистите по тонус-мениджмънт учат на системен подход, който позволява човек винаги да има и нужните сили и време да решава качествено задачите, които възникват пред него. Ето малко теоретична подготовка по темата:

Четири източници на енергия, от които можем да се презареждаме

Изследователи разделят човешката енергия на четири основни състави елемента: физическа, емоционална, интелектуална и мисловна. Тези компоненти са свързани помежду си и си влияят взаимно. При това, всеки от тях има своите консуматори на енергия, но и „технологии” за презареждане.

 Двигател на сложната симбиоза между енергийните компоненти, естествено е физическото състояние. Балансът му се поддържа от правилното хранене, физическите натоварвания, правилното структуриране на деня. И децата знаят, че за възстановяването на енергията на такова ниво са нужни достатъчно сън, балансирано хранене с преобладаващи белтъчини и бавно разграждащи се въглехидрати, двигателна активност и цикличен режим на работа – с паузи и почивки на всеки час и половина активна дейност.

 Основният източник на енергия на втория компонент – емоционалният е чувството за самоуважение и уважение към другите. В концепцията на тонус-мениджмънта полезният психологически микроклимат в екипа предполага служителите да уважават както себе си, така и колегите си. В такива условия, човек не се оказва в деструктивни състояния, които водят до загуба на енергия. Консуматори на жизнени сили на емоционално ниво обаче са всички негативни чувства като обида, завист, чувство за вина и съжаление, а също и ситуации, в които сме изправени пред избор, но нямаме сили да вземем решение.

При третият елемент – интелектуалният, източник на енергия е творческото напрежение. А най-големите консуматори са информационната претовареност и мултитаскинга.

 Четвъртият съставен елемент на енергийните ни ресурси – мисловният е свързан с осъзнаването на личностно ниво на ролята и мястото на човека в дадена организация, в осмислянето и приемането на мисията и ценностите на компанията, формирането на съпричастност към екипа. Качествената разлика между екипи, чиито членове знаят добре отговорите на тези въпроси и онези, в които дори не се говори за това, може да бъде колосална. Да се управлява енергията на това ниво е най-сложно, но е от ключево значение. Именно тук се появяват отговорите на въпросите „Защо и в името на какво правя това или работя тук”, „Какво бъдеще искам за себе си и за близките си”, „Какво искам да запазя в себе си и какво да променя”.

 Тонус-профилът (съвкупност от четирите компонента на енергийните ресурси) на ръководителя или служителя за „шестица” изглежда така: активен, физически енергичен, инициативен, общителен. С достатъчно сили и мотивация да запази уважението към другите дори и в сложни ситуации. Освен работата си има и други увлечения, намира време да общува с приятели и семейството си, развива се и професионално, и личностно.

 Системата в действие

Повечето програми по тонус-мениджмънт представляват тристепенна система, където на първи етап се извършва изследване на тонус-профила на цялата организация. Измерва се чрез различни тестове съвкупното ниво на енергия на всички, необходимо да постигането на стратегическите цели на компанията. Прави се и индивидуално изследване на текущото ниво на енергия на всеки и се дефинира при необходимост нивото на енергия, която трябва да достигнат служителите, за да изпълняват пълноценно задълженията си. На този етап е важно и да се определят факторите, водещи до преразход на енергия, които трябва да бъдат отстранени.

 Втората стъпка е тренинг, при който служителите се обучават да управляват състоянието си, а ръководителите – общата енергия на колектива.

Третият етап представлява повторна проверка на съвкупната енергия след завършването на обучението и анализ на функционалността на екипа. Продължителността и интензивността на обученията по програмите зависи както от размера на компанията, така и от резултатите, които иска да постигне. За големи организации въвеждането на energy-мениджмнът може да трае от 6 до 12 месеца. За малки компании или пък отделен човек, който иска да се научи да поддържа тонуса си, може да е достатъчен и еднодневен тренинг.

 

Коментари


Публикуването е достъпно само след вход с facebook акаунта ви.