Нови шофьорски книжки от 21 януари

публикувано: 17/01/2013 - 17:03 | | коментирай сега
Снимки: МВР Снимки: МВР

От 21 януари стартира отпечатването на нов образец на свидетелства за управление на МПС, съобщават от отдел "Пътна полиция" при ГД "Национална полиция".

Новият документ е съобразен с влизащите в сила на 19 януари изисквания на европейски директиви, както и с разпоредбите на чл. 150 а, ал. 2 от Закона за движение по пътищата (ЗДвП) и чл. 51 от Закона за българските лични документи (ЗБЛД).

Сегашните свидетелства за управление на МПС остават валидни до срока на тяхното изтичане.

Основните изменения, свързани с издаването на новото свидетелство, са следните:

1. Въвежда се различен срок на административна валидност на свидетелствата за управление на МПС съгласно чл. 51 от ЗБЛД, както следва:

- за категории АМ, А1, А2, А, В, В1 и ВЕ - 10 години.

- за категории С, СЕ, С1, С1Е, D, DE, D1, D1E и Т - 5 години.

- свидетелството за управление на моторно превозно средство на лица с физически недостатъци до 5 години

2. В новия образец на свидетелство категория М се заменя с АМ. Ще се добави и нова категория А2 /според мощността на превозното средство/.

3. Категория Ттб се премахва. При издаване на документи на водачите, притежаващи или придобили категория D (на база постъпил оригинален протокол от съответния областен отдел към Дирекция „Автомобилна администрация"), ако са притежавали категория Ттб, ще се издава свидетелство с отразена категория D и национален код (103) „Водач, притежаващ свидетелство за управление на МПС от категория D и право за управление на тролейбус".

4. Дубликат на свидетелства за управление ще се издава само на водачи, притежаващи нов образец от тях или стар образец с отразена правоспособност за управление на МПС от категории М, А1, А, В, В1 и ВЕ. За свидетелство стар образец с отразена правоспособност за управление на МПС от категории С, СЕ, С1, С1Е, D, DE, D1, D1E и Т няма да се издава дубликат, а на водача ще се издава ново свидетелство с предвидените в чл. 51 от ЗБЛД срокове, след представяне на необходимите документи и съгласно нормативната база.

ЛицеЛицеГръбГръб

Коментари


Публикуването е достъпно само след вход с facebook акаунта ви.