НСИ потвърди: БВП е нараснал с 0,5% през третото тримесечие

публикувано: 06/12/2012 - 14:44 | | коментирай сега
НСИ потвърди: БВП е нараснал с 0,5% през третото тримесечие

Националният статистически институт (НСИ) потвърди БВП за третото тримесечие на 2012 г.

Сезонно изгладените данни на БВП, обявени от НСИ днес, съвпадат с експресните от средата на ноември и показват ръст икономиката ни с 0,1% на тримесечна и с 0,5% на годишна база.

За периода юли-септември БВП възлиза на 21,734 млрд. лв. На човек от населението се падат 2 977 лв. от стойностния обем на показателя. Преизчислена в евро, стойността на БВП възлиза на 11,112 млрд. евро, като на човек от населението се падат 1 522 евро.

Създадената от отраслите на националната икономика брутна добавена стойност през третото тримесечие на 2012 г. възлиза на 18,514 млрд. лв.

През третото тримесечие на 2012 г., спрямо същото тримесечие на предходната година, относителният дял на аграрния сектор в добавената стойност на икономиката се увеличава с 1,7 процентни пункта и достига 11,8%. Индустриалният сектор намалява относителния си дял в добавената стойност на икономиката с 0,3 процентни пункта и достига 30,8%.

Относителният дял на добавената стойност, реализирана от дейностите в сферата на услугите, намалява и достига до ниво от 57,4% при 58,8% през съответния период на предходната година.

За крайното потребление през третото тримесечие на 2012 г. се изразходват 70% от произведения БВП. Инвестициите (бруто образуване в основен капитал) формират 16,7% от произведения БВП, докато външнотърговското салдо от стоки и услуги е положително и е в размер на 1,837 млрд. лева.

Според предварителните данни на НСИ за третото тримесечие на 2012 г. крайното потребление бележи ръст от 0,5% спрямо предходното тримесечие, а бруто образуването в основен капитал нараства с 0,4%. Същевременно износът на стоки и услуги запазва равнището си, а вносът на стоки и услуги намалява с 2,8%.

Коментари


Публикуването е достъпно само след вход с facebook акаунта ви.