Общината иска наем от личните лекари в София със задна дата

публикувано: 29/04/2010 - 17:45 | | коментирай сега
Колко ли може да е наемът в примерно такова ДКЦ? Колко ли може да е наемът в примерно такова ДКЦ?

Всички общопрактикуващи лекари и стоматолози в София ще плащат еднакъв наем за ползваните от тях помещения в ДКЦ-тата. Размерът му ще е 10 на сто от пазарния и влиза в сила като ангажимент със задна дата, от 17 февруари 2009 г., реши Столичният общински съвет.

След ликвидацията на Столичния медицински холдинг в действие са два подхода за плащане на наем - по пазарна стойност или 10 на сто от нея в зависимост от това, дали са сключили договор преди или след ликвидацията на дружеството. Някои пък въобще не са плащали, обясни председателят на Здравната комисия в Общинския съвет Лиляна Еленкова. Затова днес Столичният общински съвет уеднакви наемите за всички лекари в София.

Въпреки уравняването на тарифата, разлика в сумите пак ще има, защото на практика ще се определят от пазарната оценка на сградите на ДКЦ-та. По тази логика, наемите ще са по-високи в сгради, които са в отлично състояние и по-ниски в мизерстващи бази. Общинските съветници записаха в днешното си решение възможността общопрактикуващите лекари и стоматолозите да изплатят разсрочено задълженията от наеми в следващите шест месеца.

 

Коментари


Публикуването е достъпно само след вход с facebook акаунта ви.