Общините ще събират данък “Лукс”

публикувано: 20/10/2010 - 10:17 | | коментирай сега
Общините ще събират данък “Лукс”

Скъпи имоти и коли над определена мощност ще се облагат с по-високи данъци от догодина. Всъщност става дума за т.нар. данък „лукс”, който беше записан в пакета с антикризисни мерки на правителството.

Въвеждането му се отложи с мотива, че данъчни промени не могат да влизат в сила в средата на годината. Сега обаче идеята е изкристализирала и е подробно описана в предложения за промени на Закона за местните данъци и такси на финансовото министерство.

Новият данък ще бъде под пряката опека на общините, които ще имат право да завишават размера на данък сгради в замисимост от данъчната оценка на съответния недвижим имот. Увеличаването ще е в рамките на 30% и ще засегне всички имоти, чиято данъчна оценка е над средната за съответната община.

Мерната единица – т.е. средна данъчна оценка се определя на база данните за данъчните оценки на имотите на територията на общината за текущата година. Тя се утвърждава от Общинския съвет и се обявява на интернет страницата на общината до 1 март на текущата година, пише в мотивите към предложенията за промени.

 За луксозни автомобили също ще се плаща по-голям данък, предвижда още проектът за промени. Според него за коли с мощност над 149 kW налогът ще е от 3,30 лв. до 7,38 лв. за 1 kW над посочените.

 

Коментари


Публикуването е достъпно само след вход с facebook акаунта ви.