Отпускат 5 млн. лв. за иновации на бизнеса

публикувано: 08/10/2012 - 13:00 | | коментирай сега
Отпускат 5 млн. лв. за иновации на бизнеса

Пет милиона лева е финансовата помощ, която ще бъде отпусната за иновативни проекти на малки и средни предприятия. Този бюджет е предвиден в Националния иновационен фонд, който се администрира от Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средни предприятия (ИАНМСП). Стартът на шестата поред конкурсна сесия от създаването на фонда през 2005 г. бе официално обявен днес в Министерството на икономиката, енергетиката и туризма.

Микропредприятията ще могат да кандидатстват с два типа проекти. Първите са обединени под общото наименование „Научноизследователски развойни проекти“ и включват технологично развитие на нови продукти, процеси и услуги. Фирмите ще могат да разчитат на безвъзмездна помощ до 500 хил. лв., а срокът на изпълнение на проектите им е между 12 и 36 месеца.

Вторият тип проекти, които ще се финансират, трябва да са насочени към бъдеща реализация на даден научно-приложен проект . Те са обединени под наименованието „Проекти за техническа осъществимост“.Фирмите могат да ползват до 50 000 лв. безвъзмездна помощ, а заложеният срок на изпълнение е между 6 и 12 месеца.

„С приоритет ще бъдат оценявани проекти от информационни и комуникационни технологии, приборостроене, биотехнологии, фармация, химия, нови материали и нанотехнологии, екотехнологии и третиране на отпадъци, енергоспестяващи технологии, иновативни технологии и управление на градската среда“, обясни Мариана Велкова, изпълнителен директор на агенцията за малки и средни предприятия.

Тя посочи, че от 2005-а досега са постъпили 675 проекта, от тях са одобрени 369 на обща стойност 60,5 млн. лв. предимно в областта на ИКТ, биотехнологиите и хранително-вкусовата промишленост, електроникката, електротхниката и машиностроенето.

Коментари


Публикуването е достъпно само след вход с facebook акаунта ви.