Озоновата дупка се затваря

публикувано: 02/03/2013 - 15:16 | | коментирай сега
Озоновата дупка се затваря

Наскоро бе оповестена една от най-добрите новини свързани с околната среда през последните години. Според актуални данни от европейския метеорологичен спътник MetOp през 2012 г. прословутата озонова дупка над Южния полюс е достигнала най-малкия си размер за изминалото десетилетие, пише "Обекти". Тези данни се вписват в наблюдаваната дългосрочни тенденции за възстановяване на нивата на озона.

Критично ниското ниво на този газ в атмосферата над Антарктика, станало популярно като „озонова дупка”, бе регистрирано в началото на 80-те години. То бе резултат от изхвърлянето на огромни количества разрушаващи озона CFC газове (хлорфлуоровъглероди, популярни като „фреон”). Озоновата дупка е опасна за хората, защото високата концентрация на озон в стратосферата служи като ефективен щит срещу космическите лъчения, които бомбардират Земята. За щастие, човечеството се обедини срещу опасността и в резултат през 1989 г. влезе в сила т.нар. „Протокол от Монреал” за извеждане от употреба на веществата, унищожаващи озоновия слой. Този международен договор, подписано от общо 197 държави (плюс ЕС) е смятан за най-големия глобален успех в областта на екологията. В резултат от неговото прилагането концентрацията на фреони в атмосферата намаля рязко в средата на 90-те години.

Поради дългия живот на CFC газовете в атмосферата обаче процесът на изчистване продължава с десетилетия. Концентрацията на озона продължи да намалява години след прилагането на „Протокола от Монреал”, за да достигне най-ниското си равнище в края на 90-те години, със 70% под естествените нива. Дългосрочните тенденции обаче сочат, че десетилетните глобалните усилия дават резултат. Според актуалните данни, ако възстановяването продължи с наблюдаваните темпове, концентрацията на озон ще достигне естественото си ниво към 2050 г.

Коментари


Публикуването е достъпно само след вход с facebook акаунта ви.