Пестете се, имате по-важна работа!

публикувано: 04/08/2010 - 05:11 | | коментирай сега
Пестете се, имате по-важна работа!

Понякога конфликтите с околноти са следствие на това, което се случва вътре в нас, а не на отношенията с тях. В такива ситуации дискусията за взаимодействието няма да е от особена полза.

Представете си например, че вършите част от работата на служителите си, вместо да ги научите сами да се справят. Полагате все повече и повече усилия, а времето започва съвсем да не ви стига. Усещате, че изостават другите, наистина важни мениджърски задачи. Естествено е у вас лека-полека да се зароди неприязън към служителите, които изяждат времето и енергията ви.

Може лу наслагването на премълчавани истини и поведение на принципа "Предпочитам да свърша нещо сам, вместо да обяснявам на другите как да го направят" да се изчисти само с един откровен разговор? Вероятно не, ако причината да поемете работата на другите е страхът да не ви приемат за недостатъчно компетентни.

Вместо дълги, напрегнати и отнемащи време обяснения, трябва честно да си отговорите на въпроса какви са мотивите ви да поемете работата на подчинените ви. Трябва да си припомните колко важно за мениджъра е да делегира задължения и отговорности. В този случай промяната на собствените нагласи ще реши конфликта. Просто върнете топката на подчинените. Те скоро ще се научат как да участват самостоятелно и резултатно в играта. А вие ще си отдъхнете, ще спестите енергия и ще имате време за своята истинска работа.

Коментари


Публикуването е достъпно само след вход с facebook акаунта ви.