Приходите от нощувки надхвърлят 24 млн. лв. през ноември 2012 г.

публикувано: 10/01/2013 - 12:35 | | коментирай сега
Приходите от нощувки надхвърлят 24 млн. лв. през ноември 2012 г.

Приходите от нощувки в средствата за подслон и местата за настаняване през ноември 2012 г. са достигнали 24,3 млн. лв., което е с 17% по-малко в сравнение с октомври. Намаление е отчетено както в приходите от чужди граждани - с 29,7%, така и от български граждани - с 4,6%, показват данни на Националния статистически институт (НСИ). Спадът в приходите е разбираем, тъй като октомври и ноември са преходни месеци между летния и зимния туристически прозорец.

През ноември 2012 г. в страната са функционирали 1 653 средства за подслон и места за настаняване с над 10 легла - хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 48,4 хил., а на леглата – 95,7 хиляди. В сравнение с предходния месец общият брой на средствата за подслон и местата за настаняване намалява с 6,9%, а на леглата в тях - с 28,4%.

Общият брой на нощувките във всички средства за подслон и места за настаняване възлиза на 502,7 хил., като от тях 360,7 хил. са на български граждани, а 142 хил. - на чужденци. В хотели с 4 и 5 звезди са реализирани 66,1% от общия брой нощувки на чужди граждани, докато на българи те са 29%. В средства за подслон и места за настаняване с 3 звезди са осъществени 33,3% от нощувките на български граждани и 23,9% - на чужденци, докато в останалите места за настаняване с 1 и 2 звезди тези дялове са съответно 37,8 и 10%.

Пренощувалите лица в средствата за подслон и местата за настаняване през ноември 2012 г. намаляват с 15% в сравнение с октомври и достигат 269 хил. Относителният дял на българите е 75,2% от всички пренощували лица, като по-голямата част от тях (69,1%) са нощували в хотели с 1 и 2 или 3 звезди и са реализирали средно 1,8 нощувки. Пренощувалите чужденци са 66,7 хил., като 67,5% от тях са нощували в хотели с 4 и 5 звезди и са реализирани средно 2,1 нощувки.

Общата заетост на леглата в средствата за подслон и местата за настаняване през ноември 2012 г. е 18,2%, като тя е най-висока в средствата за подслон с 4 и 5 звезди – 23,6%, следвани от тези с 3 звезди – 18,6%, и с 1 и 2 звезди – 13,7%. В сравнение с предходния месец увеличение на заетостта на леглата е регистрирано само в средствата за подслон с 4 и 5 звезди - с 2,2 процентни пункта.

Коментари


Публикуването е достъпно само след вход с facebook акаунта ви.