Проф. Георги Чобанов: Светът има нужда от нов икономически ред

публикувано: 03/10/2012 - 14:10 | | коментирай сега
Снимка: Юлиян Донов Снимка: Юлиян Донов

"Проблемите на устойчивото развитие не могат да бъдат решени без преразглеждане на основите на икономическата теория, без промяна в поведението на хората. Съвременната икономическа теория се изгражда почти изцяло върху аксиомата за собствената полза, като обществените ползи, общочовешките ценности, моралните, етичните норми са изместени на заден план." Това казва, проф. Георги Чобанов от Стопанския факултет на Софийския университет. Той един от основателите на „Клуб София”, който на 12 и 13 октомври в столицата ще е домакин на Световния форум за устойчиво общество. Идеята за „Клуб София” възниква в процеса на научни изследвания и международни годишни конференции в областта на икономиката, стопанското управление и устойчивото развитие. Той продължава и разширява идеите на Римския клуб, който аларамира за опасността от катастрофата, която очаква човечеството, ако то продължи да разхищава природните ресурси.

Какви са предизвикателствата пред изграждането на устойчиво общество и каква е ролята на бизнеса в този процес - вижте интервюто с проф. Чобанов дни преди международния форум, който ще се опита да открие ясни отговори на тези въпроси

- Проф. Чобанов, според вас революция или еволюция в устройството на света и неговия обществен ред ни предстои с оглед на предстоящите теми от форума?

- Убеден привърженик съм на еволюционната теория, понеже тя е природен закон. Революции е имало и ще има. Те са бързи изменения, които стават в резултат на натрупвано дълго време напрежение. Революциите са отдушник. Трайното, устойчивото усъвършенстване на човека е в резултат на еволюционно развитие.

- Въпросът, че е нужна основна промяна в икономическата теория се дискутира в глобален мащаб от началото на кризата през 2008 г. Но никой все още не се наема да обясни как точно може и трябва да се случи тя. Вие какво мислите, откъде трябва да започне тази промяна и докъде може да стигне?

- Последната икономическа криза е един от много аргументи за изменения в икономическата теория. Необходимо е да се въведе нов икономически ред, който да формира саморегулираща се стопанска система. В съвременната стопанска система пазарът е основен регулаторен механизъм. Когато този регулаторен механизъм откаже да действа, възниква криза и се налага намесата на държавата, което води до преодоляване на кризата, но има и висока социална цена, понеже преодоляването на кризата чрез намесата на държавата става за сметка на цялото общество и много често за сметка на тези, които нямат вина за кризата. Необходимо е освен пазарния механизъм в стопанската система да се въведат и други регулаторни механизми, които да връщат системата в равновесие без намесата на държавата.

- Как повлия кризата от последните години върху общественото развитие?

- Тя просто потвърди необходимостта от изграждане на устойчиво общество.

- Коя е първата стъпка, която трябва да предприеме България, за да изгради устойчиво общество?

- Първата стъпка, която трябва да бъде направена в България в стремежа за изграждането на устойчиво общество е психологическа. Наша национална особеност е постоянно да се оплакваме и да не вярваме, че нещо в нашия живот може да се подобри. Затова и не се подобрява. Надявам се, че „Клуб София” ще окаже положително въздействие за тази промяна. Не е случаен факта, че сме избрали за символ богинята на мъдростта София.

- Каква е ролята на бизнеса в изграждането на устойчиво общество и готов ли е той да се справи с такава задача?

- „Клуб София” е създаден от университетски хора и от предприемачи. Общото между изследователите, хората на науката и предприемачите е в тяхната иновативност и креативност, в стремежа им да създават, да градят, да откриват. Тук имам предвид големите предприемачи, при които основните движещи сили са заложени, далеч не само в стремежа към печалбата (печалбата е по-скоро за покриване на разходите), в стремежа им да създадат или утвърдят нещо полезно за хората, за обществото. Именно такива предприемачи могат да играят основна роля в изграждането на устойчиво общество.

--------------------------------------------------------------------------------------

ГЕОРГИ ЧОБАНОВ е един от основателите на "Клуб София". Бил декан на Стопанския факултет към СУ "Св. Климент Охридски". През 1972 г. завършва статистика в СУ. Девет години по-късно защитава докторска дисертация в Берлин. След това започва работа в Българската академия на науките. Член е на Европейското иконометрично дружество, на Европейската икономическа асоциация, на Специализирания научен съвет по управление на икономиката и социална информация при Висшата атестационна комисия. Участва и в Комисията за признаване на дипломи за висше образование при МОН, както и във Висшия статистически съвет на Република България. Член е на настоятелството на фондация "Атанас Буров". От 2004 г. е национален координатор по Шестата рамкова програма на ЕС, която се занимава с научни изследвания и технологично развитие.

------------------------------------------------------------------------------------------

Автор: Захарина Вецева

Коментари


Публикуването е достъпно само след вход с facebook акаунта ви.