Прогноза: Подем в Централна и Източна Европа след средата на 2013 г.

публикувано: 09/01/2013 - 18:12 | | коментирай сега
Прогноза: Подем в Централна и Източна Европа след средата на 2013 г.

Централна и Източна Европа ще отчете по-добър растеж през тази година в сравнение с 2012 г. Това е един от основните изводи в последния тримесечен анализ за страните от Централна и Източна Европа, подготвен от отдел „Икономически и финансови проучвания“ на УниКредит. Икономистите на банката все пак отбелязват, че ще е нужно известно време да се преодолеят проблемите от кризата и забавения растеж в рамките на европейския икономически и паричен съюз.

Икономистите на банката прогнозират ръстът на БВП на Централна и Източна Европа да достигне 3,4% през 2014 г. За цялата изминала година очакванията са икономиката на региона да нарасне с около 2,5%.

Фактори, които оказват влияние върху растежа на БВП

Тъй като последствията от кризата в европейския икономически и паричен съюз са значителни, по-положителни данни за страните от Централна и Източна Европа се очаква да започнат да се появяват към края на първото и второто тримесечие на годината. През първото тримесечие на новата година анализаторите очакват ръстът на БВП да бъде 0,5%, а през второто – 0,2%.

„По-специално търсенето от страна на индустрията и външното търсене имат ключово значение и ще трябва да имат водеща роля по пътя на възстановяването. Едва след като са налице убедителни резултати, ще бъде реалистично да има и възстановяване при вътрешното търсене,“ посочва Джилиан Еджуърт, главен икономист на УниКредит за Източна Европа, Близкия Изток и Азия.

На фона на забавянето на икономическата дейност през миналата година доминираща тема в целия регион на Централна и Източна Европа и по-общо в динамично развиващите се пазари беше притокът на чужди капитали, но в перспектива правилното управление на тези потоци е от решаващо значение. Някои държави до толкова са станали уязвими, че натрупването на резерви в чуждестранна валута изостава. Освен това нормализирането на приходите на страните от Г7, въпреки че това се случва постепенно, крие риска от подхранване на по-високите външни разходи за финансиране в ЦИЕ, като някои държави от региона са поставени в неблагоприятно положение спрямо тези от динамично развиващи се пазари.

За разлика от началото на миналата година страните от ЦИЕ започват 2013 г. с много по-малко финансово напрежение и не толкова строга парична политика в повечето страни в региона. С времето това трябва да бъде основата на подобрено представяне по отношение на ръста. Към края на 2011 г. Полша и Турция се стремяха да защитят валутите си от допълнително обезценяване, а в Турция, Унгария, Полша, Русия и Сърбия стойностите рязко се покачиха или през 2011 или през 2012 г. През втората половина на 2012 г. дори някои от най-слабите от макроикономическа гледна точка страни в ЦИЕ – с изключение на Украйна – имаха валутна стабилност, а лихвените проценти вече спаднаха и в някои страни ще продължат да спадат. Индексите на паричния пазар в много страни в региона още веднъж достигнаха най-ниските си стойности.

Инфлацията в много страни от Централна и Източна Европа отбелязваше понижение през последните 2-3 месеца, като тази тенденция се очаква да се задържи през следващите тримесечия. Тази тенденция идва след продължителен период на по-висока инфлация в много страни, което се дължеше на валутната нестабилност, повишаващите се цени на електроенергията и на някои храни. Валутите обаче са стабилни в региона през последните тримесечия, както и цените на петрола. Цените на храните може да достигнат по-високи нива, но те са лесно управляеми. Това не само поддържа ниски стойности за по-дълго време, а и би трябвало да помогне за повишаването на реалната покупателна способност на потребителите.

За много страни в Централна и Източна Европа вътрешното търсене през изминалата година беше повлияно от забавянето в ръста на депозитите и спадът в чуждестранното финансиране. За онези страни обаче, в които банките са предимно с чуждестранни собственици, икономистите на УниКредит не очакват по-бързо намаляване на финансовата задлъжнялост, макар че тенденциите варират значително в различните региони. Междувременно банковите сектори са се приспособили към кредитен растеж в условията на паралелен растеж и на депозитите.

Потенциал за постигане на по-добри резултати от страните от ЕС

Регионът на Централна и Източна Европа има значителен потенциал да постигне по-добри резултати от останалите страни-членки на Европейския съюз.

„Ако се вземат предвид гъвкавостта на труда и разходите в по-новите страни от ЕС, очакванията за възстановяване на чуждестранните входящи парични потоци към икономиките в региона остават силни”, твърди Джилиан Еджуърт. Според него обаче ръстът в много страни от региона на този етап е също толкова, ако не и повече, въпрос на търсене, отколкото на предлагане. Джилиан Еджуърт е убеден, че поради това ЦИЕ не може да приема ръста за даденост, дори и при по-силна външна среда.

Коментари


Публикуването е достъпно само след вход с facebook акаунта ви.