Прогноза: Подем за икономиката на България през 2013 г.

публикувано: 24/09/2012 - 12:34 | | коментирай сега
Прогноза: Подем за икономиката на България през 2013 г.

Възстановяването на икономиката на България ще набере по-голяма скорост през следващата година. Това е записано в последния тримесечен анализ на УниКредит  Булбанк за икономиката на страните от Централна и Източна Европа в частта за България.

Планираните увеличения на минималната работна заплата и пенсиите, след като те бяха замразени през последните три години, ще подкрепят номиналните доходи на средностатистическото домакинство с около 3% годишно. От своя страна, очакванията за по-слаб ръст на цените на храните ще повиши покупателната способност на населението.

На фона на тези фактори от УниКредит Булбанк прогнозират ръст на БВП от 0,5% за 2012 г. и 1,5% за догодина.

„Като цяло през следващата година с отшумяването на дълговата криза, доверието ще продължи да се възстановява. Така натискът за намаляване на задлъжнялостта ще намалее и ще бъдат осигурени стимули за увеличаване на инвестициите и растежа”, пише в анализа на банката.

През второто тримесечие на 2012 г. БВП се повиши с минималните 0,3% спрямо предходните три месеца и с 0.5% в сравнение със същия период на миналата година. Макар и минимално, повишението се дължи на увеличението на индивидуалното потребление и износа през второто тримесечие съответно със 2,4% и 3,4%.

В анализа си УниКредит посочва като минус за възстановяването на сектора на домакинствата -инфлацията

„В контекста на високата задлъжнялост на частния сектор и слабото вътрешно възстановяване обаче, повишението на инфлацията не е изцяло лоша новина”, обясни Кристофор Павлов, , главен икономист на УниКрдит Булбанк. По думите му по-високата инфлация спомага за облекчаване на трудностите, пред които са изправени кредиторите, тъй като намалява реалната стойност на дълга.

Икономистът обясни, че по-високата инфлация създава стимули за потреблението и именно тя може да се превърне в „част от лекарството, нужно за да се спре трупането на кеш, което тежи на възстановяването на инвестициите и растежа.”

Инфлацията за 2012 ще бъде средно 2,5%, а в края на годината ще достигне 3%. За следващата година пък се очаква повишението на цените да е средно с 2,7%.

Целият анализ можете да видите тук.

Коментари


Публикуването е достъпно само след вход с facebook акаунта ви.