Снежана Семова: Потребяването на зелени продукти не трябва да е само мода

публикувано: 15/07/2012 - 18:42 | | коментирай сега
снимка: Дияна Георгиева снимка: Дияна Георгиева

Днес ще ви представим презентацията на Снежана Семова, изпълнителен директор на "Сейнт Гобен Вебер България", която тя изнесе по време на форума на сп. "Мениджър" - "Зелената култура на нацията". Г-жа Семова изясни колко е важна комуникацията с клиента и осъзнаването на нуждата да бъдем зелени не само защото е модерно.

Повече от 10 години ние сме на българския пазар и произвеждаме строителни материали и системи за топлоизолиране. Мога да ви кажа някои интересни факти в тази област в България по посока зелената култура на нацията. Част от нашата дейност и продукти са носочени именно към опазване на околната среда. Някои от продуктите ни спестяват 20%, което означава 20% по-маллко разходи за транспорт и съответно вредни емисии.

Потребяването на зелени продукти у нас изисква не само зелено мислене като цел или мода, а и осъзнаването защо да платиш малко повече сега, за да може в бъдеще да ти излезе по-евтино. Затова трябва да се общува с потребителите и да им се комуникират тези ползи. Това е най-добре да става с примери, защото българинът трябва да види и да пипне. За съжаление нацията ни осъзнава твърде малко ползите от екологичните продукти. Ние като компания сме си направили достатъчно много изводи.

За 10 години сме изолирали 7 млн. квадрата сгради. Видели сме много грешки, които се допускат, видели сме много възможности от тези грешки. Всяка година сядаме с колегите и коментираме различни идеи. Благодаря за добрата комуникация, която имаме с министерството. Миналата година работихме с тях и ни беше поръчано да им помогнем по посока на комуникацията с потребителите. Има нужда от това, защото под топлоизолиране хората разбират облепване със стереопор, а нещата са далеч по сложни. Казвам го като човек, който е видял много добре направени топлоизолации и много зле направени такива. Това провокира в нас посставянето на едни специални камери, чрез които всяка година може да се проследи дали има спестяване топлина или не.

В действителност клиента се интересува от това колко ще спести и какви ще са ползите от топлоизолирането и ако той не ги вижда няма са има ефектът, на които ние се надяваме. Процентът, който се инвестира е свързан с процента на реалното спестяване, на базата на целта, която се гони.

Коментари


Публикуването е достъпно само след вход с facebook акаунта ви.