Станислав Разпопов: Бизнесът може да печели много от това, че е зелен

публикувано: 13/07/2012 - 18:10 | | коментирай сега
снимка: Дияна Георгиева снимка: Дияна Георгиева

Бизнесът може да печели много от това, че е зелен. В това ни увери главният изпълнителен директор на "Дунапак Родина" Станислав Разпопов по време на форума на сп. "Мениджър" - "Зелената култура на нацията". Г-н Разпопова разказа за това как предприятието му е спестило над 1 млн. лв. само от въвеждането на екологични мерки в производството. Прочетете как:

Искам да благодаря на сп. „Мениджър“ и GLOBUL, че за трета поредна година организират своя форум, който дава възможност за дискусия и мнения по темата за екологията, която става все по-актуална. Аз силно вярвам, че всички ние ставаме по-зелени. Ще говоря за бизнеса с опаковането и за това как той може да бъде по-екологичен, като се опитам да разсея някои митове около него. На първо място мебелите тук са производство на „Дунапак Родина“, която представлявам. Те са изцяло от рециклирани хартии. Нашата компания беше придобита от една голяма австрийска група преди 10 години.

Първите стъпки, които бяха направени бяха свързани освен с подобряването на чисто икономически показатели, също така и с подобряването на екологичната ситуация в предприятието. Още първите месеци една от централите беше подменена с такава, която работи на природен газ. Освен чисто екологичните плюсове това се отрази и на разходите за енергия на компанията, които бяха 18% от себестойността на продукцията. След тази подмяна те паднаха под 2%. Така работим по много по-екологичен начин, няма опасност от замърсяване, а общите приходи на компанията се увеличават. На второ място при нас има един затворен цикъл на производство. Ние събираме отпадъчна хартия от производства, от потребители, от супермаркети, след което тази хартия бива рециклирана и в последствие от нея се произвеждат опаковки. Този жизнен цикъл може да се повтаря до 10 пъти. Затова мога да твърдя, че ние сме най-зелената компания в областта на производството на опаковки. Работим изцяло с продукти, които са рециклирани, лепилата са от царевично нишесте и не замърсяват околната среда, а опаковките в нашето производство са 100% рециклируеми.

С това се опитвам да разсея мита, че опаковането и хартиените опаковки на всяка цена водят след себе си до отсичането на дървета и ликвидирането на гори. Има много модерни решения вече в Европа, а и в България, които могат да бъдат предложени на производствени предприятия основно, за да бъдат те екологични и зелени и техните продукти да бъдат опаковани така. Продължавайки тази наша инициатива да бъдем зелени, защото това е наша осъзната корпоративна ценност, прилагаме непрекъснато мерки за оптимизиране на процесите, които носят допълнителни плюсове и приходи към печалбата на фирмата. Ние успяхме да редуцираме отпадъците с 1% на годишна база, което е 400 тона хартия или 20 големи камиона хартия. Това са 320 хил. лв. на годишна база. Освен това, говорейки за енергоефективност ние станахме ефективни в това отношение преди няколко години и то изцяло за наша сметка. Така редуцирахме разходите си за електроенергия с 3% на годишна основа, а разходите за вода с 50 на сто. Беше учудващо за нас колко много излишна енергия, вода и природни ресурси са се потребявали. Друга сфера, в която работим усилено през последните години е да влагаме все по-леки хартии за производство на нашите опаковки, като това не е за сметка на качеството. За миналата година сме редуцирали теглото на влаганите хартии с 5 на сто.

В резултат на това сме използвали 1000 тона по-малко хартия. Така сме спестили около 800 хил. лв. Така за една година при равни други условия, ние сме спестили 1 200 000 лв. дори повече и в същото време допринасяме за това да бъдем по-зелена държава и по-зелена икономика. Продължаваме в да работим в тази посока и да инвестираме в решения, които ни дават по-конкурентни предимства. Миналата година инвестирахме 10 млн. лв. в две производствени линии, които допълнително ще намалят отпадъците ни отново с 1%, които отново са 320 хил. лв., това ще намали разхода на мастила с 10% или 5 тона, а разхода на вода ще се намали допълнително с още 10% или 10 тона вода. Като всяка друга компания отдавна сме въвели разделното събиране на отпадъци. Всичките ни сътрудници са заинтересовани да работим по възможно най-добрия и за компанията и за природата начин. Може да си зелен и в същото време да печелиш пари.

Коментари


Публикуването е достъпно само след вход с facebook акаунта ви.