Стефано Бенацо: Зеленият растеж през изминалото десетилетие е забележителен

публикувано: 08/07/2012 - 17:40 | | коментирай сега
Снимка: Дияна Георгиева Снимка: Дияна Георгиева

Италия е една от страните, които са поели силен ангажимент към природата и работят усилено по посока на зеленото развитие. Това беше доказано и от изказването на италианския посланик Стефано Бенацо по време на форума на сп. "Мениджър" - "Зелената култура на нацията". Вижте какво каза още г-н Бенацо:

От четири години съм тук и зная колко много е направила общината за София и желая успех на кандидатурата на града за „Европейска столица на културата” през 2019 г. Италия е сред страните, които отдавна осъзнаха нуждата от повече развитие по посока намаляването на негативния отпечатък върху околната среда, не толкова лесно и бързо, но неизбежно.

Първо културата на зелена икономика беше осъзнавана като устойчиво разивитие. В Италия концепцията и реализацията на устойчиво развитие е синоним на новите технологии, които създават нови структури и услуги, които използват по-малко енергия и по-малко природни ресурси. Страната ни има много силен ангажимент към интернационалната зелена стратегия. Тази стратегия е постоянен процес от иновации, които се превръщат в реалност. В този контекст един пример е италианският проект „Зелено посолство” в Бразилия, което беше представено по време на конференцията „Рио+20” и което е пример за еко устойчив опит. То има 405 фотоволтаични панела, инсталирани върху покрива си и произвежда 86 мегавата електроенергия на час, като щади природата. Зеленият растеж през изминалото десетилетие е забележителен, той стана фокус и на разнообразната дискусия по отношение на стабилността, свързана с сегашните икономически цени.

Ролята на Италия в този процес е доказана от участието й в много интернационални програми. Страната ни има сериозен принос в разработването на зелената стратегия на „Организацията за икономическо сътрудничество и развитие”, беше активен участник и организатор на конференцията „Рио+20”. По оценка на ООН Италия участва конструктивно по време на срещите. В Европейския съюз сме основен участник в изразяването на общата позиция по отношение на въпросите за околната среда. Искам да отбележа някои от големите италиански зелени инвестиции в България. Много италиански фирми тук са активни във водноелектрическия и фотоволтаичния сектор. Италианска инвестиция е изграждането на 9 водноелектрически централи на р. Искър, която се равнява на 160 млн. евро, както изграждането на 5 централи на Марица, където инвестицията е от 105 млн. евро. Те са иновативни и ще бъдат първите подобни в Европа, които направихме без използването на излишни ресурси и пари и без закъснение.

Във фотоволтаичния сектор имаме успешно сътрудничество с „Лукойл” за 50 млн. евро и сме готови да инвестираме още 400 млн. евро в този сектор в следващите няколко години. Искам да спомена и рехабилитирането на завода „Марица Изток 3”, което беше направено от италианската компания „Енел”, която е най-голямата инвестиция на Балканите в енергийна ефективност. Трябва да се отбележи и инвестицията в „Девня Варна” на стойност 160 млн. евро. Искам да напомня на хората в София за италианския архитект Реймондо Флаконио, който живее в България от много години, който проектира и създава енергийно ефективни сгради.

Коментари


Публикуването е достъпно само след вход с facebook акаунта ви.