Стефано Гарди: Няма по-голяма сила за генериране на промени от бизнеса

публикувано: 06/07/2012 - 18:01 | | коментирай сега
Снимка: Дияна Георгиева Снимка: Дияна Георгиева

От днес започваме да ви представяме по-подробно мненията и позициите, споделени на провелия се вчера трети поред форум на сп. "Мениджър" и GLOBUL - "Зелената култура на нацията". Негов специален гост бе Стефано Гарди, член на Световния бизнес съвет по устойчиво развитие и на Националния съвет на италианската локална мрежа на Глобалния договор на ООН. Г-н Гарди ясно подчерта важната роля на бизнеса за постигането на устойчивост и за изграждането на един по-добър свят.

Още в началото бих искал да уточня, че няма да говоря като мениджър на корпоративната социална отговорност или като мениджър на устойчивостта, а като бизнесмен. Работя за мултинационална компания в Italcementi Group.

След конференцията "Рио+20" реакцията в международната преса беше, че резултатите от нея са разочароващи. Да, това беше основното послание. Но да започнем от началото. В продължение на повече от седмица 50 хил. души се събраха, за да говорят за бъдещето на света. Няма значение дали те са бизнесмени, политици, представители на неправителствения сектор. Можем да прекараме и 10 дни в разговори за бъдещето на света, но това е един въпрос, който не може да бъде разрешен.

Ако в период на криза имаш над 200 правителства, които са седнали на масата, които говорят и подписват договорки за устойчивото бъдеще на света, това какъв е резултатът от конферетцията е въпрос на гледна точка – на това дали виждаш чашата с вода наполовина пълна или наполовина празна.

Ние препотвърдихме, че докладът от „Рио+20” има подкрепа, макар в него да няма нищо ново. От политическа гледна точка резултатите бяха много по-високи отколкото очаквахме. По време на конференцията стана ясно, че зелената икономика създава преки добри резултати за околната среда.

Но зелената икономика не е само опазване на околната среда. Въпросът е не само какво произвеждаме, но и как го произвеждаме. Дори и да произвеждаш цимент ти можеш да бъдеш полезен на природата. Начинът, по който устойчивостта действа е да си отговорен към бизнеса си.

Не можем да продължаваме да правим бизнес както досега. За да подобрим бизнеса, ние трябва да постигнем нашите устойчиви цели. Стойността на компанията вече не е само финансова. Това какво правиш за сигурността на своите служители и за енергийната ефективност също толкова много създава стойност. Стойността е това, на което пазарът се доверява. Хората купуват продукта, но и бранда – стойността на компанията. Когато някой иска да инвестира той не гледа само финансовото състояние на фирмата, но и това как тя ще продължи да се развива в бъдеще.

Това са елементите, които бяха изяснени много силно в Рио и потвърдиха важността на устойчивостта в бизнеса. След Рио човешките очаквания към политиката се пренасочиха към бизнеса. Стана ясно, че именно той е този, който има най-важна роля, че всичко зависи от него и това е единствената сила в света, която може да постигне промените по-бързо. 2000 бизнес лидери бяха в Рио, дискутирайки устойчивостта.

В днешно време компаниите не харчат пари, за да изпратят някой на другия край на света, ако няма смисъл да бъде там. Ясно е какво всички мислим, че означава устойчивостта за деловия свят. Това е доброто съчетание между икономическо развитие, опозване на околната среда и социална отговорност. Това е стара история, старомодно е. Това не значи нищо за бизнеса.

Устойчивостта е едно обогатено понятие на ефективност, което предполага никакви природни ресурси да не бъдат изразходвани неправилно. Ефективността се отнася до това да имаме по-малко разходи през целия си живот. 90% от използването на една къща, например опира да енергийната ефективност и това да бъде спестена енергия. Ефективността е устойчивост.

А защо трябва да се стремим към нея? За да бъдем етични? Да! За да бъдем добри граждани? Защо не?! Това, което кара бизнес лидерите да се стремят към устойчивост обаче е, че тя ги прави конкурентноспособни. Компаниите я използват като ключ към дълготрайната рентабилност. Ако чуя бизнесмен да ми казва: „Искам компанията ми да е устойчива, защото съм етичен”, аз не вярвам на това. Те не се стремят към нея, защото искат да са етични, а защото искат да са рентабилни в дългосрочен план. Разбира се, това е съчетано с грижа за природата, в противен случай вие не сте ефективни.

Това е, върху което светът трябва да разсъждава. Свят, в който 6 млрд. души живеят в мегаполиси. Страхотия! 2 млрд. души живеят без достъп до електричество. 2 млрд. души живеят с по-малко от долар на ден. Това са големите въпроси около устойчивостта. Днес ние потребявяме ресурси, така сякаш разполагаме с 2 планети. 50% от световното БВП се произвежда в нововъзникващите икономики. Погледнато от страната на бизнеса това създава много възможности – има продукти, които да бъдат произведени, услуги, които да бъдат създадени. И начинът, по който това трябва да стане е по устойчив и отговорен начин. Бизнес лидерите са тези, които могат да го направят. Нормалните мениджъри са способни да решават проблеми, но те невинаги са способни да намерят решение.

Лидерите са тези, които създават и променят културите. Когато бизнесът започна преди много години той знаеше как да произвежда, как да ръководи проекти, как да ръководи хората си. Дойде време за нещо повече – за по-тясна връзка с властите, за да направим нещо заедно и да бъдем по-ефективни. На първия форум в Рио нямаше представители на бизнеса. На него не се гледаше като благонадежден партньор. През 2002 г. за първи път бизнесът беше поканен на масата.

Сега 10 години по-късно бизнесът е водещ участник в тази конференция. Всички гледаме на бизнеса като на най-силния инструмент за решаване на проблемите. Той е най-силният лобист за постигането на международни споразумения. Трябва да използваме тази глобална мрежа за споделяне на опит, за споделяне на идеи. Ние трбва да бъдем проактивни, членовете трябва да предлагат нови идеи. Това се очаква от нас да поемем ръководството. Очаква се след като светът се разрасне 9 млрд. души да живеят добре на планетата.

Коментари


Публикуването е достъпно само след вход с facebook акаунта ви.