Един от най-решаващите, турболентни периоди в живота е този между 25 и 30 години.

Забързани, модерни, със самочувствие. Това са младите хора на съвременната епоха.

Разпространи съдържание