Делът на българската търговия на световния пазар е едва 0,2%, показа анализ на Българската стопанска камара, цитиран от БНР.

При промяна на условията по банков заем кредитополучателят да може да прекрати ползвания от него кредит, включително чрез рефинансиране от конкурента институция, без утежнения и начисляване на допълнителни наказателни лихви и комисиони от кредитора.

Тревожни данни за постоянен, висок ръст на безработицата изнесе днес Българската стопанска камара (БСК).

Пет от водещите компании за управление на човешки ресурси ще изготвят професионални стандарти за 140 длъжности от стратегическо значение в електрониката, електротехниката, туризма, металургията, мебелната промишленост, производството на храни и машини.

Най-печеливши от продажби са предприятията от сектора „Търговия”, показва проучване на Българската ктопанска камара.

Българският бизнес е концентриран в столицата. Това показва анализ на Българската стопанска камара.

Разпространи съдържание