Международната рейтингова агенция Fitch даде кредитенрейтинг ВВ+ със стабилна перспектива на Българския енергиен холдинг (БЕХ).

Разпространи съдържание