Българските представители на най-голямата студентска организация в света – AIЕSEC, ще срещнат утре студенти с представители на бизнеса в сградата на УНСС в София.

В бизнес средите едно от най-важните умения е да всяваш респект.

„Забравете какво сте научили от дебелите книги и университетите. Има само един начин да сте сигурен, че ще превъзхождате екипа, който ръководите.

Еврокомисията ще обсъжда предложение относно въвеждането на квоти за жените в корпоративните бордове.

Всеки прави грешки. Никой обаче не обича да си ги признава.

Трудно е да се съсипе една компания с едно погрешно решение.

До края на 2014 г. трябва да спестим на българския бизнес 314 млн.

99% от всички предприятия в България са малки, като допринасят за повече от половината БВП и осигуряват три четвърти от заетостта.

Едно общество може да бъде устойчиво само ако реагира на промените не само в екологична, но и в социално-икономическа и политическа посока.

Всеки клиент си задава едни и същи въпроси, точно в същия ред, в който ги подрежда и представя „Бизнес Инсайдър”.

Разпространи съдържание