Пет милиона лева е финансовата помощ, която ще бъде отпусната за иновативни проекти на малки и средни предприятия.

Благодарение на собствения блог на Робин Шарма, имаме възможността да се докоснем поне отчасти до неговите мисли и възприятия относно живота.

Японската бизнес среда се е влошила през последното тримесечие, подчертавайки слабостта на икономиката на страната.

Някога скачали ли сте от висока скала в езеро или язовир?

Икономическите условия често карат развиващите се компании да инвестират по време на подем и да режат бюджета по време на спад.

Много често най-доброто лекарство срещу пресищането на потребителите с вашия продукт не е в разнообразяването на каталога, а в по-простите решения.

„Искаме да подобримежедневието на хората и да направимпо-ефективни бизнеса и правителствата,чрез разпространяването на технологии.Повечето хора вече не могат да сипредставят живота без мобилни телефони,социалните мрежи са много популярни,почти всеки бизнес разчита на компютърили мрежа от компютри.

Древна практика в Япония дава решение на вековна главоблъсканица - как семейният бизнес може да оцелее, когато няма синове, които да го поемат?

Разпространи съдържание