В края на 7-ми клас българските ученици трябва да говорят свободно чуждия език, който са започнали да изучават в началното училище.

Над 70% от българските ученици, които завършват езикови, математически и частни гимназии у нас и владеят чужди езици, избират да учат висшето си образование в чужбина.

Близо 80% отбългарчетата владеят по няколко чуждиезика.

За първи път десет чуждестранникултурни институции ще отбележат заедно в София Европейския Ден на езиците.

Разпространи съдържание