Данъчната кампания за погасяване на местни данъци и такси за 2012 г.

Доходите от стопанска дейност на едноличните търговци (ЕТ),получени през 2012 г., ще се облагат със ставка от 15%.

Днес последно може да платим дължимия данък за довнасяне по годишната си декларация с отстъпка 5 на сто, припомнят от НАП.

С до 50% може да се намали данъчната основа с дарение вполза на Центъра „Фонд за асистирана репродукция” и/или Центъра „Фонд залечение на деца”.

Около стотина граждани на варненските райони "Евксиноград"и "Траката” се опитаха да влязат в местната община, за да си потърсят правата.

Наблюдава се много рязко и бързо повишение на относителния дял на разходите за данъци спрямо средната месечна работна заплата и в това отношение България съвсем не е данъчен рай.

Гръцките власти са потърсили помощ от европейските сипартньори относно събирането на данъци и данъчните измами в страната, пишатместни медии.

Данъчна реформа, при която облагането на богатите ще се увеличи, а на хората със скромни доходи ще намалее, предстои в Турция, съобщи финансовият министър Мехмед Шимшек.

Най-старата банка в Швейцария – Wegelin&Co., ще спре да функционира, след като се призна за виновна по обвинение, че е помагала на американски граждани в продължение на години да избегнат масивни данъци върху доходите си.

Разпространи съдържание